NastyLady's avatar

Trees, Gears and Fireflies

By NastyLady
2K Favourites
131 Comments
26K Views
[link] - wallpaper version

Yeah, as you can see, I'm experimenting with slightly bigger resolution. It's harder than I thought and I thing I still prefer drawing small.
Anyway. It's been some time since I last posted a Steampunk Pony. But there she is, Zecora the Herbalist.
Gosh, I love drawing trees. Trees are friggin amazing.

Other Steampunk Ponies:
The Inventor - Twilight Sparkle [link]
The Timid - Fluttershy [link]
The Lady - Rarity [link]
The Mechanic - Applejack [link]
The Pilot - Rainbow Dash [link]
The Random - Pinkie Pie [link]
---
The Princesses - Celestia and Nightmare Moon [link]
The Dentist - Colgate [link]
The Flyers - Spitfire and Soarin' [link]
The Smuggler - Carrot Top [link]
The Messenger - Derpy Hooves [link]
The Dreamer - Lyra [link]
The Professor - Cheerilee [link]
The Virtuoso - Octavia [link]
The Evil Queen - Chrysalis [link]
The DJ - Vinyl Scratch [link]
The Soldier - Big Macintosh [link]
The Illusionist - Trixie [link]
The Perfumer - Roseluck [link]
IMAGE DETAILS
Image size
1542x2286px 4.02 MB
Published:
© 2013 - 2020 NastyLady
Comments131
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Kapelutek13's avatar
Kapelutek13Hobbyist Photographer
Do czarnej perły!
NastyLady's avatar
NastyLadyHobbyist General Artist
Zasady zabraniają wstawiania fanartów, niestety.
VioletPick's avatar
VioletPickHobbyist General Artist
This is probably my favorite one out of your collection <3
MLPegasis4898's avatar
MLPegasis4898Hobbyist Digital Artist
Woooaaahh!!! I didn't know Zecora would look incredible in a steampunk outfit!!! :omg: :omg: :omg:
Suixle's avatar
SuixleHobbyist Digital Artist
I feel like deviantart is lieing to me, what resolution do you draw with? This is amazing!
NastyLady's avatar
NastyLadyHobbyist General Artist
The original size is in the download.
Suixle's avatar
SuixleHobbyist Digital Artist
Wow, you got all of that detail in that resolution!?
NastyLady's avatar
NastyLadyHobbyist General Artist
Usually I draw in even smaller resolutions, so... 
TwistedKiss's avatar
TwistedKissHobbyist Artist
Omg, I love this! Your art is just gorgeous! <3
Ravgue's avatar
RavgueHobbyist General Artist
<3 it
k0k0t0's avatar
I thought its was Zecora as Ezrel :)
ctrlaltBATMAN's avatar
World's first steampunk zebra looks great!
gdpr-23338774's avatar
gdpr-23338774Hobbyist General Artist
OH yeah ! steampunk zecora !
Paw07's avatar
Paw07Hobbyist Writer
Love the design you decided to use for her. :D
Ganondox's avatar
GanondoxHobbyist General Artist
So guerrilla.
NicoleEirin's avatar
NicoleEirinHobbyist Photographer
Awesome art!
Danilevs's avatar
Awesome... If only we could give you a hugs...
human-groveback's avatar
human-grovebackProfessional Artist
Would you be able to do a steampunk picture of my ponysona?
wilczyca27's avatar
wilczyca27Hobbyist General Artist
Brohoof mnie tu przywiódł... Boże, chciałabym tak rysowac...
VileRaven's avatar
VileRavenHobbyist Digital Artist
genialne .. podziwiam ciebie ... tyle szczegułów jest w tej pracy i każdy jak najbardziej dopracowany c:
i ten przegenialny styl ;p
to tło .
mogę wiedzieć ile czasu spędzasz nad taką pracą ? c:
NastyLady's avatar
NastyLadyHobbyist General Artist
Dziękuję!
Jeśli policzyć tylko czas, w którym rzeczywiście rysuję (bo mój proces tworzenia wygląda mniej więcej tak, że na 30 minut rysowania przypada godzina przeglądania losowych blogów i innych internetów), to nad tą konkretną siedziałam jakieś 6-7 godin.
VileRaven's avatar
VileRavenHobbyist Digital Artist
proszę c:

haha xD to podziwiam ^^ trzeba mieć cierpliwość żeby stworzyć tak piękną i szczegółową prace c:
Tearahk's avatar
TearahkHobbyist General Artist
She looks fantastic! :D
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In