Deviation Actions

Naseilen's avatar

Dragon - Taste of Freedom

Published:
By
6K Views

Description

Somewhere in 2006 :iconeva-the-dragonlady: drew for me a messy sketch. I promised her to finish it. So here it is - after 4 years of waiting. :)

You may know this dragon - it was used as #draconisArt icon. :)

---

Wreszcie udało mi się skończyć smoczysko znane Wam z Draconisa. Naszkicowane zostało przez DragonLady, pocieniowane, poprawione i umieszczone w naturalnym środowisku przeze mnie.


Credits:
:iconeva-the-dragonlady: - dragon pose and mimics
:iconthaxllssillya: - wings, all details, shades and background

----

Edit 2012: I modified background a bit, fixed rocks... And also made a better scan. :)
Enjoy the new (better, I hope) version!
Image details
Image size
1039x735px 308.42 KB
© 2010 - 2022 Naseilen
Comments55
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
s-selene's avatar
Świetna robota! :clap: Fantastycznie cieniujesz!