Shop Forum More Submit  Join Login
×
My dA friendz and i view them almost everyday!
I will continue write them...


:iconsencerbugrahan: :iconferdicildiz: :iconmhonyx: :iconsoulsmasher: :iconnumizmat: :iconpalax: :iconaz-ya: :iconaradezignz: :iconstudio5five: :icongues-nk: :icondesignerkan2: :iconcierraglgates: :iconevildarknightmare: :iconazerigirl: :iconlonejav: :iconforgottenfeline: :iconaustralianshepherds1: :icondark-soul90: :icondracona666: :iconyuzbashi: :iconzevuart: :icondarknessmyrkur: :iconaoino: :icontimeditty: :iconaudision: :iconabsinthepelin35: :iconblazedezignz: :iconkhagan: :iconzemherii: :iconneslihans: :icontr-kurt: :icongpod: :icondoktorbock: :iconelnurbabayev: :iconamitaf13: :iconaidababayeva: :icondaglaroglu: :iconmhabib: :icondusus: :iconoctoberinmyheart: :iconsoulitta: :iconazphotographer: :iconcherya: :icondarksidegd: :icongrafimed: :iconbbellek: :iconaykuturk: :iconayxan: :icongfx-team: :iconhyenarts: :iconwhitebirdturk: :iconcerebus62: :iconcavidseyidov: :iconlimpidd: :iconovsun: :iconihusy: :iconpako214: :iconrafiqsv: :iconsilent-disk: :iconmarzade: :iconcekiline: :iconmaharramov91: :iconrecepv: :iconniguu: :iconsp-a-wn: :icondarklazy: :iconsmammadova: :iconlyaman: :iconmiralkhan: :iconteakster: :iconamoontoman: :iconazallea: :iconrasulh: :iconmissyay:

dA Groupz

:iconazerbaijan-club: :iconmuslimz: :iconmuslimsartists: :icondevturk: :iconturksanat: :iconwallpaper-club: :iconturkanime: :iconworld-club: :iconmyeurope: :iconjustatouchofcolor: :icontypographers-society: :iconmakeoverretouch: :iconprojectcomment:
  • Listening to: Voice of the Wolves
  • Reading: A book of Philosophy
  • Watching: The Godfather
  • Playing: Need for Speed
  • Eating: Maself
  • Drinking: Ice Tea