Shop Forum More Submit  Join Login
Big Share Pack PNG Happy 400+ Watchers by NaKyung-san Big Share Pack PNG Happy 400+ Watchers by NaKyung-san
- Lúc đầu định không làm :v Nhưng nghĩ từ trước tới giờ chả share được cái pack mừng tròn watch nào ra hồn cả :'< Nên dành 1 ngày ra để mà làm :v One Fine Day =]]
- Mặc dù bạn đây có thể dấu link nhưng bạn không làm vậy :v /tốt bụng/
- File download kèm stock nữa =]] /quá tốt bụng luôn/ =]]
- Link nè: Không phải ở đây đâu, nhấp vào ráng chịu à =]]
- Nhớ đọc description tuôi ghi trong link down đó nha :v Kẻo nhầm tưởng tuôi up ảnh preview là toi luôn nha =]]

QUAN TRỌNG =]] Thì là cái rule tào lao mía lao copy từ mấy pack trước của tuôi đó mà =]]

:kissme: Xài có credit đàng hoàng ^^
:kissme: FAV + CMT + WATCH mình nếu bạn download và sử dụng nó.
:kissme: Không lấy với mục đích bán, buôn, share với mđ câu like, cmt,...vv
:kissme: Không nhận là của bạn nha ^^
:kissme: Làm vậy nếu bạn không bị mù, thiểu năng, hay ... =]]

Credit: :iconvani-cute: :iconshinbyun2k2: (Coloring)
Add a Comment:
 
:iconpandamnia:
pandamnia Featured By Owner Sep 25, 2017  Student Digital Artist
done
Reply
:iconjunenaoo:
JuneNaoo Featured By Owner Jan 4, 2017  Student
Thanks
Reply
:iconyukikomoe:
Yukikomoe Featured By Owner Dec 26, 2016
xin
Reply
:iconhanatokabeno2810:
Hanatokabeno2810 Featured By Owner Nov 2, 2016
Thanks
Reply
:iconmyinasaf:
myinasaf Featured By Owner Oct 2, 2016
thanks
Reply
:iconkimchi1804:
kimchi1804 Featured By Owner Sep 24, 2016
Xin
Reply
:iconzzzxinhxinh2:
zzzxinhxinh2 Featured By Owner Sep 18, 2016
xinn
Reply
:iconbeyeutara:
beyeutara Featured By Owner Jul 29, 2016
 FAV + CMT + WATCH 
Reply
:icondaniel434:
Daniel434 Featured By Owner Jul 22, 2016
Watch+Fav+cmt= Link please please
Reply
:iconkennycucheooo:
kennycucheooo Featured By Owner Jun 30, 2016
xin
Reply
:iconjan-cucheo:
Jan-Cucheo Featured By Owner Jun 30, 2016
Xin
Reply
:iconcindydu01:
Cindydu01 Featured By Owner Jun 19, 2016
done
Reply
:iconjan-cucheo:
Jan-Cucheo Featured By Owner Jun 18, 2016
Xin
Reply
:iconshinlovena:
ShinLoveNa Featured By Owner Jun 16, 2016
Thanks
Reply
:iconfedbesthh:
fedbesthh Featured By Owner Jun 1, 2016
cam on ban
Reply
:iconamaya-ito-kites:
Amaya-Ito-Kites Featured By Owner Jun 1, 2016  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconvstarlight:
vstarlight Featured By Owner May 29, 2016
done
Reply
:iconkitori-nihami:
Kitori-Nihami Featured By Owner May 27, 2016  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconmalnv:
MalnV Featured By Owner May 26, 2016  Student
Done
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner May 17, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:iconmilkcucheo:
Milkcucheo Featured By Owner Apr 7, 2016  Student Interface Designer
FAV + CMT + WATCH
Reply
:iconquynhtrocbg1:
quynhtrocbg1 Featured By Owner Apr 5, 2016
xin
Reply
:iconjoonah2k1:
JoonAh2k1 Featured By Owner Mar 27, 2016
- Done
Reply
:iconmiyu-uyen:
Miyu-Uyen Featured By Owner Mar 25, 2016  Student Artist
Done
Reply
:iconhowchanh:
HOWchanh Featured By Owner Feb 28, 2016  Student Artist
FAV + CMT + WATCH

Reply
:iconyuiakira:
yuiakira Featured By Owner Feb 23, 2016
xin
Reply
:iconsesshoumarukawaii:
sesshoumarukawaii Featured By Owner Feb 11, 2016  Student Interface Designer
xin
Reply
:icongalaxygwiyo:
galaxygwiyo Featured By Owner Jan 25, 2016
<3
Reply
:icongialinhh:
GiaLinhh Featured By Owner Jan 21, 2016
Xin
Reply
:iconjiilrii-hasa:
Jiilrii-Hasa Featured By Owner Jan 17, 2016  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconbichquyen:
bichquyen Featured By Owner Jan 4, 2016  Student Artist
xin
Reply
:iconkito-kobayashi:
Kito-Kobayashi Featured By Owner Dec 31, 2015
xin
Reply
:iconshinyoeng:
ShinYoeng Featured By Owner Dec 29, 2015  Student Interface Designer
<3
Reply
:iconyangyang963:
Yangyang963 Featured By Owner Dec 10, 2015
- done
Reply
:iconphamanhthu-29:
PhamAnhThu-29 Featured By Owner Dec 10, 2015
xin
Reply
:iconyuuaikawa:
YuuAikawa Featured By Owner Dec 9, 2015  Student Interface Designer
- Done
Reply
:iconjauresome:
Jauresome Featured By Owner Nov 30, 2015  Student Filmographer
done!
Reply
:iconsoneloveyoonasnsd:
soneloveyoonasnsd Featured By Owner Nov 29, 2015
Xin ~
Reply
:iconvaldesiing:
ValDesiing Featured By Owner Nov 27, 2015  Student Artist
FAV + CMT + WATCH
Reply
:iconyeongu:
yeongu Featured By Owner Nov 24, 2015  Hobbyist Interface Designer
FAV + CMT + WATCH
Reply
:iconluiredesigner3:
LuireDesigner3 Featured By Owner Nov 19, 2015  Student Interface Designer
FAV + CMT + WATCH
Reply
:iconalexis-taylor:
Alexis-taylor Featured By Owner Nov 15, 2015
Done
Reply
:iconhowlsc:
HowlSC Featured By Owner Nov 11, 2015
FAV + CMT + WATCH
Reply
:icontomatocutie2k4:
tomatocutie2k4 Featured By Owner Nov 5, 2015
Use
Reply
:iconhavial:
havial Featured By Owner Oct 31, 2015
xin
Reply
:iconyukiyuki23:
Yukiyuki23 Featured By Owner Oct 30, 2015  Student Artist
Xin
Reply
:icontuilaphuonglun:
tuilaphuonglun Featured By Owner Oct 26, 2015
Xin
Reply
:iconkuro-negakai:
Kuro-negakai Featured By Owner Oct 25, 2015
Xin
Reply
:iconpoo-chan-kawaii:
Poo-chan-kawaii Featured By Owner Oct 21, 2015
xin
Reply
:iconfearlessdreaming:
fearlessdreaming Featured By Owner Oct 20, 2015
thanks
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 18, 2015
Image Size
1.2 MB
Resolution
800×1600
Link
Thumb

Stats

Views
4,199
Favourites
270 (who?)
Comments
157