NagaSahara's avatar
2.5K Watchers37.1K Page Views196 Deviations
[Render 164]
3
125
Random PNGS Pack 14
46
232
[PNG 9]
8
134
Random PNGS Pack 13
80
349
[PNG 8]
12
153
[Render 163]
5
122
[Render 162]
2
120
[Render 161]
4
172
[Render 160]
5
179
[Render 159]
1
137
See all
HAppy Deviant for 1 year : D!!
10
Tonight....feel not good
1
Naga chúc mọi người năm mới an lành Hihi  
7

Comments376

anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
EntemberDesigns's avatar
EntemberDesigns|Hobbyist Digital Artist
Thanks for the fav. :dummy:
Reply  ·  
MissyMona's avatar
MissyMona|Professional Digital Artist
Xin chào, tôi nói tiếng Anh nhưng tôi muốn hỏi ai đó về một số thông tin vì vậy tôi sử dụng tài nguyên của nghệ sĩ tuyệt vời này ngay
Những hình ảnh đến từ đâu? Chúng được kết xuất và làm trong suốt để mọi người có thể sử dụng chúng cho các dự án cá nhân?
Cách thích hợp để tôi sử dụng nghệ thuật một cách tôn trọng.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian.

Hello, I speak english but I wanted to ask someone for some information so i use the resources of this amazing artist right
Where do the images come from? Are they rendered and made transparent so people can use them for personal projects?
What is the proper way for me to use the art respectfully.
Thank you for your time.
Reply  ·  
XJang's avatar
Quaaaaaa anhhhhhhhhhh nèèèèèèèèèèèèèè
Reply  ·  
NagaSahara's avatar
NagaSahara| Digital Artist
<3 Anh cám ơn. Lần sau không phải thăm nữa :v anh onl ít lắm
Reply  ·  
XJang's avatar
Rãnh nên qua anh :>>
Reply  ·  
xolovestephi515's avatar
Cảm ơn đã watch cho mình <33333333333333333
Reply  ·  
NagaSahara's avatar
NagaSahara| Digital Artist
Mình watch lại.
Reply  ·