myszowor on DeviantArthttps://www.deviantart.com/myszowor/art/girl1-93296859myszowor

Deviation Actions

myszowor's avatar

girl1

By
Published:
2.8K Views

Description

A quick speeddrawing from a few days ago. Recorded and put on youtube- [link]
Image size
700x1099px 43.98 KB
© 2008 - 2023 myszowor
Comments21
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
SStefan's avatar
Fajna twarz, taka realistyczna. Dobrze, że poszedłeś w taki realizm, jest świetny^^
Strój mi się nie podoba, ale to tylko i wyłącznie mój gust.
Za to poza... Chcę umieć rysować tak swobodne pozy!