Recommended for you
myszowor's avatar
Jessica Rabbit commission
26 8 2K (1 Today)
By myszowor   |   Watch
Published: April 16, 2013
© 2013 - 2019 myszowor
A commissioned picture.
Image size
1200x849px 794.05 KB
Recommended for you
Comments8
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
chaosinuyasha's avatar
Very nice pic :D I'd tell her she's doing it wrong but I'm enjoying the show even if the audio sucks ;)
Adalbertus's avatar
AdalbertusHobbyist Digital Artist
that's not how you use a mic <_<
chaosinuyasha's avatar
Shhh don't tell her that ;) She's liable to slap you silly. -learned from dad to never tell a woman she's wrong even if she is-
Adalbertus's avatar
AdalbertusHobbyist Digital Artist
yeah, you might be right <_<
Adalbertus's avatar
AdalbertusHobbyist Digital Artist
yeah, you might be right <_<
ElMutanto's avatar
ElMutantoHobbyist General Artist
Oh Jessica. Mroczne marzenie każdego dzieciaka wychowanego w czasach gdy Królik Roger był kontrowersyjny ^_^

Brawo Koko, uwielbiam tego Arta... chociąz... Czy ona nie będzie miała z tym mikrofonem syndromu żarówki, czyli: włożysz w usta ale nie wyjmiesz?
Srodas's avatar
SrodasProfessional Filmographer
Łamiszczęka :P [via Ed, Edd, Eddy]
ElMutanto's avatar
ElMutantoHobbyist General Artist
o_O mikrofon i dwie łamiszczęki.
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved