muabannoihoi's avatar

Ni-hi-t-vi-vn-5

0 0 104 (3 Today)
By muabannoihoi   |   Watch
Published: November 21, 2019
© 2019 muabannoihoi
Tiêu hủy được rác thải, phế phẩm công nghiệp do chính các nhà máy đang tạo ra.
Khí thải từ nồi hơi đốt vải ra môi trường đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, nồng độ thấp dưới mức quy chuẩn của Việt Nam.
Tính năng: cung cấp hơi nước cho các quá trình công nghiệp với áp suất và lưu lượng cao.
Lĩnh vực sử dụng phổ biến nhất: may mặc, giày dép, sản xuất giấy
muabannoihoi.com/noi-hoi/mua-b…
#muabannoihoi , #ban_lo_hoi_dot_vai, #ban_noi_hoi_dot_vai , #noihoidotvaivun , #noihoigiatuong , #noi_hoi_dot_vai_vun , #noi_hoi_gia_tuong
Image size
843x632px 89.94 KB
IMAGE DETAILS
Software
Adobe Photoshop CS5 Windows
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In