MsSoara's avatar

Mega Umbreon gijinka

By MsSoara
10 Favourites
0 Comments
2K Views
Kiedy człowiek siedzi w domu z zapaleniem oskrzeli bardzo mu się nudzi. Ale nadal jest zbyt leniwy na zrobienie cieni, a zbyt znudzony i robi wersję shiny.
Niebawem kolejne ewolucje.

Indżoj enyłej ^^

.:ENGLISH:.

You know, people are bored when they sit at home with bronchitis. But they are too lazy to shade the picture, yet too bored and does a shiny version.
More evolutions coming soon.

Enjoy anyway ^^

Inspiration: 
Mega Eevee
IMAGE DETAILS
Image size
1169x1700px 236.36 KB
Published:
© 2014 - 2020 MsSoara
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In