Deviation Actions

MrZielsko's avatar

Metin2 GUI - Legacy of Rodinia

By MrZielsko
Hello,

My latest project for Legacy of Rodinia,
Metin2 GUI,

little inspirated by King--Sora GUI

Facebook Follow me on facebook. get free psd and somethings more: www.facebook.com/mrzielskoart
Image details
Image size
1440x720px 577.47 KB
Published:
© 2015 - 2021 MrZielsko
Comments10
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Berny-Design's avatar
:star::star::star::star: Overall
:star::star::star::star::star-half: Vision
:star::star::star::star-half::star-empty: Originality
:star::star::star::star::star: Technique
:star::star::star::star::star-empty: Impact

Heyhow!

At first your Work is really engrossing!
All in all you did a great job..

The best thing about it is sphere in the left corner, it is really touchy and so Stereoscopic if you know what I mean?

Your choice of color is great except.

The only thing I do not like is Map.. I would have wished more decoration like on the TP Ball or on the Boarders of each window..

It's a pitty that you only uploaded the 90% qualaty version, it feel like some elemts look blured.

Sorry for my bad english.. I try to improve myself it day by day..

Kind regards!
Berny

Are you taking requests?

Już niczego nie musisz udowadniać. Super praca, jak zawsze.
DEMONKINGLBH's avatar
Creat01's avatar
Bardzo fajnie pewnie będzie to wyglądało w grze, sam parę razy już miałem okazję zmierzyć się z GUI metina jednak zazwyczaj byłem ograniczony przez wymiary i kod oryginalnego interfacu. Jeżeli jakiś serwer będzie używał go to podaj nazwę sprawdzę jak będzie to funkcjonowało. Leci fav, solidna robota.
MrZielsko's avatar
Dzięki wielkie
HikozaemonSatou's avatar
Nice man ! Do you do only the graphic part or even the python ?
MrZielsko's avatar
Hello, I am graphic designer only :P
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In