Morfuska on DeviantArthttps://www.deviantart.com/morfuska/art/Nebula-167746814Morfuska

Deviation Actions

Morfuska's avatar

Nebula

By
Published:
2.2K Views

Description

Nebula - all made by photoshop...

CZ: Tak jsem si hrála, hrála, až z toho vylezla nějaká vesmírná mlhovina či co, říkala jsem si, proč to neuložit a neudělat z toho rádoby umělecký záměr :DD.
Image size
800x600px 827.38 KB
© 2010 - 2024 Morfuska
Comments24
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Mixie1's avatar
já si myslím, že to je dost zajímavý :) jako že by to i takhle mohlo vypadat :D