Shop Forum More Submit  Join Login
Tauriel dagger by MorellAgrysis Tauriel dagger by MorellAgrysis
Připravila jsem si podklady pro opravu textury na nožích Legolase a co udělám dalšího? uělám nože Tauriel. Prostě celá já.
Jsou tam dva nože, každý má trochu jinou texturu na rukojeti.

2x 3 stránky
životní velikost
model: můj
textura: někde z netu, už nevím

-------------------------------

I prepared resources for redoing texture for Legolas knives and what I do next? I do daggers of Tauriel. Simply me.
There are two daggers, each with bit different handle texture.

2x 3 pages
lifesized
Model: by me
texture: I don't know, somewhere from internet
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 15, 2017
File Size
1.5 MB
Link
Thumb

Stats

Views
509 (1 today)
Favourites
6 (who?)
Comments
0
Downloads
69