Shop Forum More Submit  Join Login
Sith Holocrons - templates by MorellAgrysis Sith Holocrons - templates by MorellAgrysis
Když jsem hledala vystřihovánku holokrnu, nemoha jsem ji najít, ale našla jsem texturu do KOTOR2 - mini mod, který jen vymění texturu na sithském holokronu. Tak mě napadlo si ho ve 3D programu nakreslit. Jeden je pyramida, jeden pravidelný čtyřstěn. (ten byl výzvou, nakreslit ho chtělo chvilku zkoumat, jak se to v prostorové geometrii vůbec dělá)
2x PDO soubor, 2x 1 stránka
Velice lehký model

Texturu připravil Sith holocron pro svůl mod do KOTORu 2. Není moje.
---------------

When I was looking for papercraft of holocron, I was unable to find it, but I found texture for KOTOR2 - mini mod, which just replaces texture on sith holocron. So I decidet to draw it in 3D sftware. One is pyramid, another is regular tetrahedron (was chalenge to draw, I had to look, how to do that in 3D geometry)
2x PDO file, 2x 1page
Very easy model

Texture was made by Sith holocron for mod for KOTOR2, not by me.
:iconrufda:
Rufda Featured By Owner Oct 8, 2017
I'm sorry... I find it! THX!
Reply
:iconrufda:
Rufda Featured By Owner Oct 8, 2017
and the pdo?? can U send me the model please??
Reply
Add a Comment:
 
×

:iconmorellagrysis: More from MorellAgrysis

Details

Submitted on
April 15, 2016
File Size
733 KB
Link
Thumb

Stats

Views
2,429 (1 today)
Favourites
7 (who?)
Comments
2
Downloads
731
×