Shop Forum More Submit  Join Login
Hemlock wraithfighter/crimson hunter papercraft by MorellAgrysis Hemlock wraithfighter/crimson hunter papercraft by MorellAgrysis
Mé původní překreslení jsem ztratila, ale konečně jsem ho udělala znovu. Původní vystřihovánka je pěkná, ale barvy se mi nelíbily, tak jsem to trochu překreslila.
autorem modelu je Jim Bowman, upraveno mnou

Vystřihovánka je pod tlačítkem download
------------------------------------
My original edit is lost, but I finaly did it again. Original papercraft is nice, but I didn't like the colors, so I repainted it a bit.
Author of model is Jim Bowman, edited by me

get by clikcing download
:iconmenkhar:
Menkhar Featured By Owner Aug 16, 2016  Hobbyist General Artist
pěkné!
Reply
:iconmorellagrysis:
MorellAgrysis Featured By Owner Aug 16, 2016  Hobbyist General Artist
Díky.
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
August 14, 2016
File Size
638 KB
Link
Thumb

Stats

Views
907
Favourites
4 (who?)
Comments
2
Downloads
251
×