monstee's avatar
Feel like a Devil
By monstee   |   Watch
16 10 417 (1 Today)
Published: November 4, 2016
Just my drawing 'selfie" created for my webpage. Done by normal tablet Lenovo A5500 (A8) and my fingers from right hand XD
Image size
800x974px 461.94 KB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (9)
Xorsama's avatar
greatttt
Reply  ·  
monstee's avatar
monstee|Student Digital Artist
Thanks!!
Reply  ·  
Xorsama's avatar
wee welcome
Reply  ·  
BonBon2013's avatar
BonBon2013|Hobbyist Traditional Artist
Hehe, super :D
Reply  ·  
monstee's avatar
monstee|Student Digital Artist
Dzięki <3
Reply  ·  
BladeRiver's avatar
Czyżby Full Power Super Saiyan Goda ? :D

Nie no, żartuje sobie, już tak często nie będziesz rysować Dragon Balla, chlip chlip ;c
Reply  ·  
monstee's avatar
monstee|Student Digital Artist
Super Sayiajina Goda to ja wszamałabym na śniadanie XD HAHAHA
Reply  ·  
BladeRiver's avatar
No jasne jasne, nie dałabyś rady, bo wskoczył by na blue form :D
Reply  ·  
monstee's avatar
monstee|Student Digital Artist
Ale mój SSJ God wzmacniany jest jeszcze trybem Majina XD
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved