Shop Forum More Submit  Join Login
151605 Capital Ps by MMIKKIE 151605 Capital Ps by MMIKKIE
đlq Dạo này nghiền chữ p hay sao á :v cả ba art mời nhất text đều bắt đầu bằng P ; ))

Gần tháng mà đã được +100 watchers ròi TvT thiệt cám ơn e vi bo đi nhá TvT
Định share PSD nhưng mà mạng hệu quá với cả vừa share đợt Eunji rồi. chắc đợi móc 300 TvT nếu đến được
Ai ngang qua bỏ cái cmt ah~ TvT

credit:
render: :iconheoconkutecu:
:iconpomzwon01: :iconloo-luyi: :icongatothecrazycat: :iconmiu-etic: :iconpepnie: :iconpynangel:
Add a Comment:
 
:iconhuyen416:
huyen416 Featured By Owner Sep 16, 2016
Xin PSD
Reply
:iconbtrangg:
btrangg Featured By Owner Sep 3, 2016
xin
Reply
:iconnhucute123:
Nhucute123 Featured By Owner Aug 27, 2016
xin
Reply
:icondiemquynhld:
diemquynhld Featured By Owner Mar 16, 2016
cậu mix tốt quá
Reply
:iconsoo0305:
Soo0305 Featured By Owner Jan 16, 2016
Xin
Reply
:iconcebyun688:
CeByun688 Featured By Owner Jan 1, 2016  Student Interface Designer
bạn ơi render somi hình như là của mình :)
mà cậu design đẹp quá hự
Reply
:iconyamicuoihihi1:
yamicuoihihi1 Featured By Owner Nov 1, 2015  Student
xin PSD nha 
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Nov 14, 2015  Hobbyist Interface Designer
Reply
:iconjonna2003:
jonna2003 Featured By Owner Aug 28, 2015
xin res cái 1
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Nov 14, 2015  Hobbyist Interface Designer
chỉ có PSD thôi sry b nha :< mmikkie.deviantart.com/art/150…
Reply
:icondoantranuyennhi:
doantranuyennhi Featured By Owner Aug 8, 2015
xin psd nha
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Nov 14, 2015  Hobbyist Interface Designer
Reply
:iconyukihayushumeru:
YukihaYushumeru Featured By Owner Jul 20, 2015  Hobbyist Interface Designer
Khi nào share thì tag mình dc không bạn
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Jul 19, 2015  Student Interface Designer
a :'(
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 20, 2015  Hobbyist Interface Designer
e :cry:
Reply
:iconnamlunn:
namlunn Featured By Owner Jul 7, 2015
xin PSD đi bạn
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 7, 2015  Hobbyist Interface Designer
bạn đợi pack nhá =)))
Reply
:iconyullygtb:
YullyGTB Featured By Owner Jul 2, 2015
bạn dùng action để làm mịn ah ?
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 3, 2015  Hobbyist Interface Designer
ờ bạn :3
Reply
:iconcrazylovd1406:
Crazylovd1406 Featured By Owner Jun 25, 2015  Student General Artist
xin psd
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jun 25, 2015  Hobbyist Interface Designer
chưa share nhe b ~ TvT
Reply
:iconzinnnnnn:
Zinnnnnn Featured By Owner Jun 22, 2015
Xin PSD đi bạn :*
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jun 25, 2015  Hobbyist Interface Designer
sry bạn đợi đợt khác mình share cả pack luôn nhé TvT~
Reply
:icondaulinhsiro:
daulinhsiro Featured By Owner Jun 19, 2015
có share res k bạn ?
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jun 21, 2015  Hobbyist Interface Designer
b đợi psd nha
Reply
:iconjusttheodora1003:
justtheodora1003 Featured By Owner May 19, 2015  Student General Artist
Đẹp quá à ~
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner May 22, 2015  Hobbyist Interface Designer
c.ơn a ~ :3
Reply
:iconjessicas9:
jessicas9 Featured By Owner May 16, 2015
color  đẹp quá
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner May 16, 2015  Hobbyist Interface Designer
thks nha~
Reply
:iconletmeeat:
Letmeeat Featured By Owner May 16, 2015
hoạt động tích cực quá nhe cưng T^T
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner May 16, 2015  Hobbyist Interface Designer
lên cơn ấy mà :3
Reply
:iconletmeeat:
Letmeeat Featured By Owner May 16, 2015
tăng động á hả? = ))
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner May 16, 2015  Hobbyist Interface Designer
co giật :v
Reply
:iconletmeeat:
Letmeeat Featured By Owner May 16, 2015
thế thì m bị kinh phong rồi : )))))))

*cười k nhặt được mồm* = ))
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner May 16, 2015  Hobbyist Interface Designer
t bệnh m ngồi cười TvT
K chơi nữa
cho m co giật nó cmn luôn = )))) ahihi /cười ngây thơ/
Reply
:iconletmeeat:
Letmeeat Featured By Owner May 17, 2015
*le*
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner May 25, 2015  Hobbyist Interface Designer
t hỏi le TvT nếu share PSD thì t nên share cái nào một trong hai cái nè :3
Reply
(1 Reply)
:iconcoolsoulalas:
Coolsoulalas Featured By Owner May 16, 2015
+fav nha =)))))))))))))))
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner May 16, 2015  Hobbyist Interface Designer
c.ơn nha =))
Reply
:iconcoolsoulalas:
Coolsoulalas Featured By Owner May 29, 2015
Reply
:iconcoolsoulalas:
Coolsoulalas Featured By Owner May 16, 2015
hihi.. bạn có psd k...
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner May 16, 2015  Hobbyist Interface Designer
mình chưa share đợt này bạn nha TvT!
Reply
:iconcoolsoulalas:
Coolsoulalas Featured By Owner May 29, 2015
=((((((((((((((I(
Reply
:iconcoolsoulalas:
Coolsoulalas Featured By Owner May 16, 2015
òa mình thích màu quá đi
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner May 16, 2015  Hobbyist Interface Designer
heh <3 camon nhiều nha
Reply
:iconcoolsoulalas:
Coolsoulalas Featured By Owner May 29, 2015
Reply
:iconwoneunha:
WonEunHa Featured By Owner May 16, 2015  Student Interface Designer
style cảu cưng chừng nào ms hết z??!!
đẹp mún chớt :vv
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner May 16, 2015  Hobbyist Interface Designer
ô nô chị đừng chết vội TvT viết di trúc đã :3
Reply
:iconwoneunha:
WonEunHa Featured By Owner May 16, 2015  Student Interface Designer
ms mún chết thoi nhưng chưa có chết chị mà chết thì cx lôi em theo :vvv
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 16, 2015
Image Size
618 KB
Resolution
721×618
Link
Thumb

Stats

Views
1,665
Favourites
126 (who?)
Comments
78
Downloads
25