MMIKKIE's avatar
151605 Capital Ps
By MMIKKIE   |   Watch
125 78 1K (1 Today)
Published: May 16, 2015
© 2015 - 2019 MMIKKIE
đlq Dạo này nghiền chữ p hay sao á :v cả ba art mời nhất text đều bắt đầu bằng P ; ))

Gần tháng mà đã được +100 watchers ròi TvT thiệt cám ơn e vi bo đi nhá TvT
Định share PSD nhưng mà mạng hệu quá với cả vừa share đợt Eunji rồi. chắc đợi móc 300 TvT nếu đến được
Ai ngang qua bỏ cái cmt ah~ TvT

credit:
render: :iconheoconkutecu:
:iconpomzwon01: :iconloo-luyi: :icongatothecrazycat: :iconmiu-etic: :iconpepnie: :iconpynangel:
Image size
721x618px 617.96 KB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (50)
diemquynhld's avatar
cậu mix tốt quá
Reply  ·  
CeByun688's avatar
CeByun688|Student Interface Designer
bạn ơi render somi hình như là của mình :)
mà cậu design đẹp quá hự
Reply  ·  
yamicuoihihi1's avatar
xin PSD nha 
Reply  ·  
jonna2003's avatar
xin res cái 1
Reply  ·  
MMIKKIE's avatar
MMIKKIE|Hobbyist Interface Designer
chỉ có PSD thôi sry b nha :< mmikkie.deviantart.com/art/150…
Reply  ·  
YukihaYushumeru's avatar
YukihaYushumeru|Hobbyist Interface Designer
Khi nào share thì tag mình dc không bạn
Reply  ·  
yenlonloilop7c's avatar
yenlonloilop7c|Student Interface Designer
a :'(
Reply  ·  
MMIKKIE's avatar
MMIKKIE|Hobbyist Interface Designer
e :cry:
Reply  ·  
namlunn's avatar
xin PSD đi bạn
Reply  ·  
MMIKKIE's avatar
MMIKKIE|Hobbyist Interface Designer
bạn đợi pack nhá =)))
Reply  ·  
YullyGTB's avatar
bạn dùng action để làm mịn ah ?
Reply  ·  
MMIKKIE's avatar
MMIKKIE|Hobbyist Interface Designer
ờ bạn :3
Reply  ·  
Crazylovd1406's avatar
Crazylovd1406|Student General Artist
xin psd
Reply  ·  
MMIKKIE's avatar
MMIKKIE|Hobbyist Interface Designer
chưa share nhe b ~ TvT
Reply  ·  
Zinnnnnn's avatar
Xin PSD đi bạn :*
Reply  ·  
MMIKKIE's avatar
MMIKKIE|Hobbyist Interface Designer
sry bạn đợi đợt khác mình share cả pack luôn nhé TvT~
Reply  ·  
daulinhsiro's avatar
có share res k bạn ?
Reply  ·  
View 1 reply
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved