Shop Forum More Submit  Join Login
150703 sinhnhatdimcho:v by MMIKKIE 150703 sinhnhatdimcho:v by MMIKKIE
Doge Doge Doge Doge Doge Doge Doge
:iconlee-yinah: :iconlee-yinah: :iconlee-yinah: :iconlee-yinah: chó Dỉm Dỉm Dỉm Dỉm
________________________________________
Chúc mầng sn đũy Dỉm :v Bob has Rabies Bob has Rabies
Chúc m điên hơn, xinh gái hơn kiếm bồ đê nha :v (chẳng lẽ cả hai đứa f.a.)
M cũng chả chơi Zing nữa đâu nhờ :v t des 980x300 để đũy khỏi treo nha <33
Dạo này m chả onl nữa T~T chó vãi comeback đi cho t có đứa n đạo art yehet :dummy: :dummy: :dummy: :dummy:
Quà sn chả có mấy :v đũy thông cảm cho t, định làm nhiều lắm cơ mà bí ý tưởng :v thôi thì "tấm lòng mới quan trọng" nhờ Dog blob
sinh nhật vui vẻ nhoooo :3

LINK HQ: sta.sh/0f43w7l4t80
sta.sh/0r351c4ukel
hế hoy nha Dog blob bí cap :"3

+fav CREDIT:
#1: :iconnisowon: :icondemolitionn: :iconuonlyliveonce:
#2: :iconclassicluv: :icontori-tolkacheva: :icongoben1024: :iconbelselenator4ever: :iconbeautifuleverywhere: :icon99mockingbirds:'

Please note that SOME resources MAY be that went in this package were un-credited. If you own any of the resources I used please inform me. Thank you Ashamed
__________________________________________________
:iconmmikkie:
150703 /COVERS/sinhnhậtdỉmchó:v
[Separated] COVER size: 980x300 pixels
[PACK] COVERS size: 980x300 pixels
All rights reserved
MMIKKIE@DA.COM 2015

Thanks all:stronghug:Add a Comment:
 
:iconmin-my23:
min-my23 Featured By Owner Aug 25, 2015  Student Traditional Artist
xin like clr
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Nov 14, 2015  Hobbyist Interface Designer
sorry bạn m k giữ clr
Reply
:iconannachoi-cucheoo-147:
AnnaChoi-Cucheoo-147 Featured By Owner Jul 7, 2015  Student Interface Designer
nó đẹp quá c ơi~ :la:
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 8, 2015  Hobbyist Interface Designer
uầy c.ơn e nhá :la:
Reply
:iconannachoi-cucheoo-147:
AnnaChoi-Cucheoo-147 Featured By Owner Jul 8, 2015  Student Interface Designer
kcc a~ :la:
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner Jul 5, 2015  Student Interface Designer
Ôi Ngan ơi chụy súc động quá năm nay có mỗi em có quà cho chụy =))))))
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 6, 2015  Hobbyist Interface Designer
chồi cả năm chuỵ biến đi với bồ đòi gì =))))
Reply
:iconlee-yinah:
Lee-Yinah Featured By Owner Oct 4, 2016  Student Interface Designer
=))))))))))))))))))))))))) sao mày không hiện lên nữa đi 
Reply
:iconmsg2k3:
msg2k3 Featured By Owner Jul 4, 2015  Student Interface Designer
~ ché ơi :v nó đẹp deso
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 4, 2015  Hobbyist Interface Designer
ồi c.ơn e nha :3
Reply
:iconmsg2k3:
msg2k3 Featured By Owner Jul 4, 2015  Student Interface Designer
~ hihi :3
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 6, 2015  Hobbyist Interface Designer
hihihe :3
Reply
:iconvictorde:
VictorDe Featured By Owner Jul 3, 2015  Student Interface Designer
Nhiệm mầu -.-
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 4, 2015  Hobbyist Interface Designer
là s? :v
Reply
:iconvictorde:
VictorDe Featured By Owner Jul 4, 2015  Student Interface Designer
muốn nghĩ sao nghĩ -.-
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 4, 2015  Hobbyist Interface Designer
t k có não TvT
Reply
:iconlinyookie:
LinYookie Featured By Owner Jul 3, 2015  Hobbyist Artist
Cao vỡi, kéo tao lên với :la:
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 4, 2015  Hobbyist Interface Designer
/kéo kéo/ /thả/ ôi thôi :v
Reply
:iconlinyookie:
LinYookie Featured By Owner Jul 4, 2015  Hobbyist Artist
Hí hí trả tiền viện phí cho t :la:
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 4, 2015  Hobbyist Interface Designer
m cho t vay nha :la:
Reply
:iconlinyookie:
LinYookie Featured By Owner Jul 4, 2015  Hobbyist Artist
hí hết tiền dồi :la:
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 6, 2015  Hobbyist Interface Designer
TT3TT nhưng mà...
Reply
:iconlinyookie:
LinYookie Featured By Owner Jul 6, 2015  Hobbyist Artist
sao thế T3T
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 7, 2015  Hobbyist Interface Designer
ơ đấy vận sống mà :3
Reply
:iconletmeeat:
Letmeeat Featured By Owner Jul 3, 2015
ghét m vl~
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 4, 2015  Hobbyist Interface Designer
cứ ghét suốt ;~; 
Reply
:iconletmeeat:
Letmeeat Featured By Owner Jul 5, 2015
chưa giết m là may rồi nha
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 6, 2015  Hobbyist Interface Designer
ố chà iêm bội ơn quá :v
Reply
:iconletmeeat:
Letmeeat Featured By Owner Jul 6, 2015
m có cho t cái giùy đâu mà bảo t vô ơn, hả :v
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 6, 2015  Hobbyist Interface Designer
tạ ơn thành bội =))))
Reply
:iconririn-crazy:
RiRin-Crazy Featured By Owner Jul 3, 2015  Student
Ôi đẹp quá đi ^^
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 4, 2015  Hobbyist Interface Designer
c.ơn nha <33
Reply
:iconsunham86:
Sunham86 Featured By Owner Jul 3, 2015  Student Interface Designer
đập cửa >.<
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 3, 2015  Hobbyist Interface Designer
sập cửa :nuu:
Reply
:iconsunham86:
Sunham86 Featured By Owner Jul 3, 2015  Student Interface Designer
sặp đuê~
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 4, 2015  Hobbyist Interface Designer
đá lại 
Reply
:iconsunham86:
Sunham86 Featured By Owner Jul 4, 2015  Student Interface Designer
bấu véo
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 4, 2015  Hobbyist Interface Designer
ném bơ :dummy:
Reply
:iconsunham86:
Sunham86 Featured By Owner Jul 5, 2015  Student Interface Designer
ném bánh >.<
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 6, 2015  Hobbyist Interface Designer
/ngoạm/ ngon hen ai làm thế :la: cho iêm xin cái nữa đi
Reply
:iconikthex:
Ikthex Featured By Owner Jul 3, 2015
- cái thứ 2 đẹp quạ
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 3, 2015  Hobbyist Interface Designer
c.ơn nha :3 <33
Reply
:iconsmalleyeskhanhhoa:
smalleyeskhanhhoa Featured By Owner Jul 3, 2015
Bấy bề à nghe nói des đẹp quá bị block DA đó
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 3, 2015  Hobbyist Interface Designer
thế thì DA t mở mãi nha :dummy:
Reply
:iconsmalleyeskhanhhoa:
smalleyeskhanhhoa Featured By Owner Jul 3, 2015
Vậy Đi chớt đi
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 3, 2015  Hobbyist Interface Designer
ơ hay :nuu: t chết t kéo m xuống :meow:
Reply
:iconsmalleyeskhanhhoa:
Dị thôi đừng chết t còn muốn sống CHICA INTENSIFIES chat icon
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 4, 2015  Hobbyist Interface Designer
ngoan :3
Reply
:iconbyunryexol:
Byunryexol Featured By Owner Jul 3, 2015
xin psd được ko?
Reply
:iconmmikkie:
MMIKKIE Featured By Owner Jul 3, 2015  Hobbyist Interface Designer
sry b, mình k share TvT
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 3, 2015
Image Size
890 KB
Resolution
980×600
Link
Thumb

Stats

Views
1,006
Favourites
82 (who?)
Comments
67
Downloads
7
×