Group Info Group Founded 5 Years ago 246 Members
12,938 Pageviews260 Watchers

[PL/ENG]How to join us? Click "Join Our Group" .

GORE GROUP[PL]

Lubisz rysować krwawe Arty? Czy może wolisz mieć całą prace w czerni ? Jeżeli tak to jest to grupa idealnie dla Ciebie. Dołącz do nas i pokaż nam swoje dzieła.


Zasady obowiązujące w grupie:
1. Dołączyć może każdy, kto lubi lekko poznęcać się na kucykami.
2. Szanujemy się, nie obrażamy, nie używamy wulgaryzmów.
3. Prace o tematyce GORE i SOFT GORE są priorytetowymi rodzajami Artów.
4. Masz pytanko? Śmiało pisz do Nas w notce!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Spis folderów:
1. Featured - tutaj bedą dodawane najlepsze prace miesiąca.
1,5. Maskotka Grupy- folder z artami naszej maskotki.
2. Mane 6 and Spike - cała główna 6 kucyków z serialu oraz Spike
3. Oc's - można dodawać tam stworzone przez siebie postacie
4. Royal - folder z postaciami takimi jak np; Luna Celestia.
5. Cutie Mark Crusaders - Chyba tłumaczyć nie trzeba
6. Evil Character - postacie negatywne występujące w serialu
7. Inne - dodajemy tam prace nie pasujące do powyższych folderów
8. Other Canon Ponies - inne postacie z serialu , poboczne
9. Adopt And Commission - kuce do adopcji (jeśli ktoś kupi kuca, zostanie usunięty)


UWAGA! Jeśli wstawisz pracę do złego folderu praca zostanie usunięta lub przeniesiona (autor zostanie poinformowany i upomniany)!

-----------------------------------------------------------------------
[ENG]

Do you like to draw bloody Arty? Or maybe you prefer to have all the work in the black? If so then this is the perfect group for you. Join us and present their works.

Rules in the group:
1. Anyone can join who likes a little blood and torture.
2. We respect each other, not insult, do not use profanity.
3. The work of a GORE and SOFT GORE are a priority with us.
4. Have a question? Go ahead and write to us in a note!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A list of folders:
1. Featured - here will be added to the best works of the month.
1,5. Mascot Group - folder with artami our mascot.
2. Mane 6 and Spike - the entire main six ponies from the show and Spike
3. Oc's - you can add there created by the characters themselves
4. Royal - folder with characters such as eg. Luna, Celestia.
5. Cutie Mark Crusaders - I guess you do not need to explain.
6. Evil Character - negative figures appearing in the TV series
7. Other - add work there do not fit into the above folder
8. Other Canon Ponies - other characters from the show, collateral
9. Adopt And Commission - ponies for adoption (if someone buys squats, will be removed)


WARNING! If you put the work to the wrong folder, the work will be removed or moved (the author will be informed and cautioned)!

Deviants

Active Members

Hello my lovely gore lovers! <3

PorcelanowyOkular & AltiusVolantis are looking for help from artists in their charity project. Go and check out!

CHARITY PROJECT - JOIN US AND HELP OTHERS! (ENG)EDIT II:  Hey guys, we've got some news about our upcoming new album!
1) We finally came up with a name for it - ,,Shelter of Hope''! It is a combination of ViolynMelody's and Sophios's (our dear pal) ideas! We thought that it's a perfect name, since it covers everything we want to say and show about this album!

2) We chose not one, but TWO charity goals! For now we can only say, that they're both connected to our dear animal friends! More info soon... >:3
3) We prepared a list of themes for our album! These are the topics you can gain inspiration from while creating a track/artwork! LINK
If you want to submit a track, go here: LINK
As for artists - your work will officially start when our first music track will be made! Since we can
  PROJEKT CHARYTATYWNY - DOLACZ, ABY POMAGAC! (PL)EDIT II: Mamy kilka kolejnych informacji dotyczących obecnego projektu!
1) W końcu wymyśliliśmy nazwę albumu - ,,Shelter of Hope''! Jest to połączenie pomysłów ViolynMelody i Sophios's (naszego drogiego kumpla)! Pomyśleliśmy, że to idealna nazwa, ponieważ zawiera w sobie wszystko, co chcemy przekazać poprzez nasz album!

2) Wybraliśmy nie jeden, ale DWA cele charytatywne! Na razie możemy tylko powiedzieć, że oba są związane z naszymi drogimi czworonożnymi przyjaciółmi! Więcej informacji wkrótce ... >:3
3) Przygotowaliśmy listę motywów do naszego albumu! Są to tematy, z których możesz czerpać inspirację podczas tworzenia utworu/dzieła sztuki! LINK
Jeśli chcesz przesłać utw
More Journal Entries

Admins

ADMINISTRATION

FounderCo-Founders
Comments


Add a Comment:
 
:iconmarcinmurach:
MarcinMurach Featured By Owner Sep 4, 2019  Hobbyist Traditional Artist
A jeśli ktoś rysuje takie prace od wielkiego dzwonu? I czy własna postać z główką Twilight w łapce się nada?
Reply
(1 Reply)
:iconcandycornfay:
Candycornfay Featured By Owner Jul 4, 2018
Thanks to Join in this Group :)
Reply
:iconfuzzypicklez:
FuzzyPicklez Featured By Owner Oct 12, 2017
i rlly want an invite :>
Reply
:iconspectrasus:
SpectraSus Featured By Owner Oct 8, 2017  Hobbyist Digital Artist
Waw Amazing group 'o'
Reply
(1 Reply)
:icondark-k-da:
Dark-K-dA Featured By Owner Jun 24, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Thank ya kindly for wanting to add my work to your group!
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: