Shop Forum More Submit  Join Login
Group Info Group Founded 3 Years ago Statistics 237 Members
9,271 Pageviews258 Watchers

[PL/ENG]How to join us? Click "Join Our Group" .

GORE GROUP[PL]

Lubisz rysować krwawe Arty? Czy może wolisz mieć całą prace w czerni ? Jeżeli tak to jest to grupa idealnie dla Ciebie. Dołącz do nas i pokaż nam swoje dzieła.


Zasady obowiązujące w grupie:
1. Dołączyć może każdy, kto lubi lekko poznęcać się na kucykami.
2. Szanujemy się, nie obrażamy, nie używamy wulgaryzmów.
3. Prace o tematyce GORE i SOFT GORE są priorytetowymi rodzajami Artów.
4. Masz pytanko? Śmiało pisz do Nas w notce!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Spis folderów:
1. Featured - tutaj bedą dodawane najlepsze prace miesiąca.
1,5. Maskotka Grupy- folder z artami naszej maskotki.
2. Mane 6 and Spike - cała główna 6 kucyków z serialu oraz Spike
3. Oc's - można dodawać tam stworzone przez siebie postacie
4. Royal - folder z postaciami takimi jak np; Luna Celestia.
5. Cutie Mark Crusaders - Chyba tłumaczyć nie trzeba
6. Evil Character - postacie negatywne występujące w serialu
7. Inne - dodajemy tam prace nie pasujące do powyższych folderów
8. Other Canon Ponies - inne postacie z serialu , poboczne
9. Adopt And Commission - kuce do adopcji (jeśli ktoś kupi kuca, zostanie usunięty)


UWAGA! Jeśli wstawisz pracę do złego folderu praca zostanie usunięta lub przeniesiona (autor zostanie poinformowany i upomniany)!

-----------------------------------------------------------------------
[ENG]

Do you like to draw bloody Arty? Or maybe you prefer to have all the work in the black? If so then this is the perfect group for you. Join us and present their works.

Rules in the group:
1. Anyone can join who likes a little blood and torture.
2. We respect each other, not insult, do not use profanity.
3. The work of a GORE and SOFT GORE are a priority with us.
4. Have a question? Go ahead and write to us in a note!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A list of folders:
1. Featured - here will be added to the best works of the month.
1,5. Mascot Group - folder with artami our mascot.
2. Mane 6 and Spike - the entire main six ponies from the show and Spike
3. Oc's - you can add there created by the characters themselves
4. Royal - folder with characters such as eg. Luna, Celestia.
5. Cutie Mark Crusaders - I guess you do not need to explain.
6. Evil Character - negative figures appearing in the TV series
7. Other - add work there do not fit into the above folder
8. Other Canon Ponies - other characters from the show, collateral
9. Adopt And Commission - ponies for adoption (if someone buys squats, will be removed)


WARNING! If you put the work to the wrong folder, the work will be removed or moved (the author will be informed and cautioned)!

Deviants

Active Members

[PL]

Oceniały: Inlaru i zizka-von-mikser

1 Miejsce: LixTheFork

Mature Content

Anatomy lessons with Pinkamena by LixTheFork


Tematyka: trafiona 5/5
Wykonanie: 5/5 , gore dużo, ale z twoim stylem trochę się to gryzie i wychodzi takie cute. Oprócz tego, perspektywa, burko wydaje się mieć głębie, ale gdy obok stanęła ta sztalugą, wydaje się dość płaska. Dokładne wykonanie i świetna dbałość o szczegóły.
Oryginalność 5/5 , bardzo fany pomysł z taką lekcją, do tego to skrzydło Dashie.


2 Miejsce: IIIWhiteLieIII

Mature Content

Introducing yourself the first day -CE- by IIIWhiteLieIII


Tematyka: 5/5 , trudno sprecyzować co to za miejsce.
Wykonanie/Estetyka: 4/5 , uważam, że praca jest zbyt ciemna, nie widać postaci i miejsca. Nie wiadomo na czym skupić oko. Litery są świetnie wykonane.
Oryginalność: 4/5


3 Miejsce: Zorrya

Mature Content

First day of school by Zorrya


Tematyka: 5/5
Oryginalność: 5/5 , no kto by się spodziewał autobusu.
Wykonanie/Estetyka: 2.5/5 , można wyczuć atmosferę i uczucia, ale twarze postaci wydają się jak z plasteliny. Anatomia pozostawia jeszcze wiele do nauki, ale jako jedyna zdecydowałaś się na anthro, za co szanuje.


Nagrody pocieszenia:
katiekane822 - 1x fullbody chibi from Inlaru or zizka-von-mikser +50 :points:
Praca jest bardzo cute, gdyby trochę dłużej jej poświecić, dodać jakichś szczegółów byłaby lepsza.
Ale i tak bardzo się spodobała <3


JohnesuWilliam - 1x fullbody chibi from Inlaru or zizka-von-mikser + 50 :points:
Hmm... troche mało w otoczeniu tematyki. Praca fajnie wykonana, świetny styl, ale zbyt mało w otoczeniu. Nie ma jakichś szczegółów, ester eggów. Praca wydaję się nudna.

Gratulujemy!!!
Napiszemy do was w sprawie nagród <3[ENG]

Jury: Inlaru and zizka-von-mikser

1st Place: LixTheFork

Mature Content

Anatomy lessons with Pinkamena by LixTheFork


Theme: on the mark 5/5
Realization/aesthetics: 5/5, a lot of gore but it clashes with your style and it comes out cute. Moreover, perspective -  the seems deep but when the easel came in, it seemed pretty flat. Precise realization and great attention to details.
Originality: 5/5, very cool ideal with such lesson, besides, that Dashie's wing.


2nd Place: IIIWhiteLieIII

Mature Content

Introducing yourself the first day -CE- by IIIWhiteLieIII


Theme: 5/5, hard to tell, what's that place.
Realization/aesthetics: 4/5, I think it's too dark, characters and places are hard to see. Don't know where to look. Lettering is awesome though.
Originalty: 4/5


3rd Place: Zorrya

Mature Content

First day of school by Zorrya


Theme: 5/5
Realization/aesthetics: 2.5/5, the atmosphere and emotions can be felt, but characters' faces look like they're made of plasticine. Anatomy is far from perfect but you're the only that decided to do anthro, which I respect.
Originality: 5/5, who would've expected a bus.

Booby prizes:

katiekane822 - 1x fullbody chibi from Inlaru or zizka-von-mikser + 50 :points:
It's really cute but if you spend some more time on it, add some details, it would be better.
I really like anyways  <3

JohnesuWilliam - 1x fullbody chibi from Inlaru or zizka-von-mikser + 50 :points:
Hmm... it doesn't really fit the theme. The art's cool, style is great but it's lacking the theme. There aren't any details or easter eggs. It seems boring.

Congrats!!!
More Journal Entries

Admins

ADMINISTRATION

Co-Founders
Comments


Add a Comment:
 
:iconcandycornfay:
Candycornfay Featured By Owner Jul 4, 2018
Thanks to Join in this Group :)
Reply
:iconfuzzypicklez:
FuzzyPicklez Featured By Owner Oct 12, 2017
i rlly want an invite :>
Reply
:iconspectrasus:
SpectraSus Featured By Owner Oct 8, 2017  Hobbyist Digital Artist
Waw Amazing group 'o'
Reply
(1 Reply)
:icondark-kisame:
Dark-Kisame Featured By Owner Jun 24, 2017  Hobbyist Traditional Artist
Thank ya kindly for wanting to add my work to your group!
Reply
(1 Reply)
:iconrosestardragonmp3:
RoseStarDragonMP3 Featured By Owner Jun 4, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thanks for accepting my work to this group :)
Reply
Add a Comment: