Miu-Etic's avatar
SHARE PSD =]]]
147 71 4K (1 Today)
By Miu-Etic   |   Watch
Published: December 23, 2013
© 2013 - 2019 Miu-Etic
LINK DOWLOADHERE 
[ down lâu lắm đấy nhé ]

Làm trong lúc thi =]] Nhìn cái gì cũng giống như art của người ta =]]

Res + PSD: :iconvy-windy: :iconbonsociu009: :icontinafa181: :icondelabstyle: :iconlee-yinah: :iconvytuzki: :iconheehyosami147857: 
Blend: :iconprettylittle: 


Nhảm chút nhá You talk too much! You talk too much! 

Bullet; Blue Cover thứ 3 từ trên xuống hàng bên trái: tớ lấy từ sign cùa :icondelabstyle: =]]] nên mong bạn thông cảm nhá =]]
Bullet; Blue Cover DongHae: tất cả đều của một người Trung Quốc nhưng sorry i forgot name T^T
Bullet; Blue Cover SeoHuyn: move từ PSD của 
:iconbonsociu009: and :iconvy-windy: =]]
Bullet; Blue Cover Tiffany: Nhìn như s' đạo e í T^T :iconlee-yinah:

~ Xin lỗi nhưng tớ k nhớ hết T^T

Bullet; Red  Link HQ: 
here


Image size
3340x1900px 7.46 MB
Comments71
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Hannaexoticvn's avatar
HannaexoticvnStudent Interface Designer
Thanks
mansaexx's avatar
mansaexxProfessional Interface Designer
link doesn't work. help please!!! :(
BT2k3's avatar
BT2k3Student Artist
Thanks
dauchi024's avatar
dauchi024Student Traditional Artist
Xin
Rankane's avatar
RankaneHobbyist Artist
Cho mình xin nhe~
MDiary214's avatar
MDiary214Student Artist
down = )
KwonMeny's avatar
KwonMenyStudent Interface Designer
tks u ^^
bdgldini's avatar
bdgldiniHobbyist Interface Designer
downloading! [EXO] Xiumin Emoticon 
thanksssKai (EXO) 
kwonnami14's avatar
chậm .... chờ.... mỏi cổ ..... tks bạn
Miu-Etic's avatar
hi hí :v ráng đợi bn ơi :v
ShinBoo's avatar
Cám ơn nhiều +fav 
sringuyenchu's avatar
sringuyenchuStudent Interface Designer
thankz mợ :D
sringuyenchu's avatar
sringuyenchuStudent Interface Designer
mà cho ta link media đi ... link 4share bị gì á ...~ 
Miu-Etic's avatar
= )))) t del hết rồi : (( mà link 4share bị gì? : ((
sringuyenchu's avatar
sringuyenchuStudent Interface Designer
down đc cover của thằng kikwnag
Miu-Etic's avatar
hờ hờ = )))))
sringuyenchu's avatar
sringuyenchuStudent Interface Designer
chán : (
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved