Shop Forum More Submit  Join Login
2 PSD Banner by Miu-Etic 2 PSD Banner by Miu-Etic
Làm nhầm cái size rồi :( (Sad) đáng lẽ phải là 700x110 mà tớ des nhầm thành 2500x300 :( (Sad) :( (Sad) = ))))
Nhìn chẳng có gì đâu = ))) Chủ yếu là phần blend thôi La la la la La la la la 

Đáng lẽ định up PSD luôn nhưng up gần xong là nó cứ báo lỗii :'> 
Bực cmn mình :( (Sad) Đành phải up qua 4share thôi :( (Sad) 
Thông cảm nhé .:( (Sad) :( (Sad) 


Link download: Mediafire 4share
-------------------------------------------------

Bullet; Blue CREDIT:
- In my fav :v
- PSD: Carllton Picanta
---------------------------------

Bullet; Blue  PLEASE:
- No cut, no copy
- Credit by me if u use it 
--------------------------------

Add a Comment:
 
:iconannexarisawa123:
annexarisawa123 Featured By Owner Nov 16, 2014
x
Reply
:iconannexarisawa123:
annexarisawa123 Featured By Owner Nov 16, 2014
xin
Reply
:iconpapcucheo:
PapCucheo Featured By Owner Jun 7, 2014
ks m nhé
Reply
:iconfanknguyen:
fanknguyen Featured By Owner Apr 22, 2014  Student Interface Designer
Camon ấy :3 
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Apr 22, 2014
Kcc <3 :3
Reply
:iconyubytran:
yubytran Featured By Owner Feb 18, 2014
xin link web khác được không T không biết down trên 4share Rage 
Reply
:iconforeverdemilovato:
ForeverDemiLovato Featured By Owner Feb 18, 2014
Please Mediafree 
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Feb 19, 2014
 here Love 
Reply
:iconforeverdemilovato:
ForeverDemiLovato Featured By Owner Feb 19, 2014
Thanks :D
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Feb 19, 2014
^^
Reply
:iconsuby-2000:
Suby-2000 Featured By Owner Feb 16, 2014
Đẹp quá <3 Xin nhé
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Feb 17, 2014
ok =)
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Feb 16, 2014
đẹp vờ lờ = )))
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Feb 16, 2014
Broken Fighting Dome (Kawaii Please) 
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Feb 16, 2014
= ))))
Reply
:iconexotic-shinniee:
EXOtic-Shinniee Featured By Owner Feb 16, 2014  Student Interface Designer
t thích cái đầu m ơi :v 
Reply
:iconmiu-etic:
Miu-Etic Featured By Owner Feb 16, 2014
hế hế :v
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 16, 2014
Image Size
1.7 MB
Resolution
2500×800
Link
Thumb

Stats

Views
1,581
Favourites
70 (who?)
Comments
18
×