Featured in collections
Recommended for you
mitsukihattori53's avatar
Pattern Pack #1: 12 SEAMLESS PATTERNS
330 291 3K (1 Today)
By mitsukihattori53   |   Watch
Published: August 15, 2017
© 2017 - 2019 mitsukihattori53
- Bộ Pattern Pack đầu tay. Pack gồm có 12 Patterns, tất cả đều được lưu dưới dạng JPEG chứ không phải file .pat (pattern) nha

► Để có file .pat thì các bạn làm những bước sau:
B1: Mở một ảnh sau khi đã tải pack về
B2: Vào Edit -> Define Pattern -> PTS sẽ tự động hiện bảng Pattern Name, không cần rename gì cả, cứ nhấn OK là xong ngay. 
Vậy là có Pattern xài rồi đó =')))

► Link download = Fav + Comment + Watch (up to you guys) 
www.mediafire.com/file/zvq16cc…

► 2017 © mitsukihattori53
Credits for the pictures go to their respective photographers. 
There is no intention to infringe the copyright rules.
Image size
1100x735px 317.77 KB
Featured in collections
Recommended for you
Comments291
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Crab-bie's avatar
Crab-bieStudent Traditional Artist
done
hyejinw's avatar
hyejinwNew Deviant
Thanks
mitsukihattori53's avatar
mitsukihattori53Student Digital Artist
^ ^
mitsukihattori53's avatar
mitsukihattori53Student Digital Artist
^ ^
mitsukihattori53's avatar
mitsukihattori53Student Digital Artist
^ ^
mitsukihattori53's avatar
mitsukihattori53Student Digital Artist
The link is in the description ^ ^
mitsukihattori53's avatar
mitsukihattori53Student Digital Artist
The link is in the description ^ ^
a78206416a's avatar
a78206416aStudent Digital Artist
thanks!!
mitsukihattori53's avatar
mitsukihattori53Student Digital Artist
The link is in the description ^ ^
mitsukihattori53's avatar
mitsukihattori53Student Digital Artist
The link is in the description ^ ^
Peonyriiiviii's avatar
done~ tks for sharing^^
mitsukihattori53's avatar
mitsukihattori53Student Digital Artist
The link is in the description ^ ^
mitsukihattori53's avatar
mitsukihattori53Student Digital Artist
The link is in the description ^ ^
mitsukihattori53's avatar
mitsukihattori53Student Digital Artist
The link is in the description ^ ^
carolkayla's avatar
carolkaylaHobbyist Artist
link pls
mitsukihattori53's avatar
mitsukihattori53Student Digital Artist
The link is in the description ^ ^
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved