Shop Forum More Submit  Join Login
Pattern Pack #1: 12 SEAMLESS PATTERNS by mitsukihattori53 Pattern Pack #1: 12 SEAMLESS PATTERNS by mitsukihattori53
- Bộ Pattern Pack đầu tay. Pack gồm có 12 Patterns, tất cả đều được lưu dưới dạng JPEG chứ không phải file .pat (pattern) nha

► Để có file .pat thì các bạn làm những bước sau:
B1: Mở một ảnh sau khi đã tải pack về
B2: Vào Edit -> Define Pattern -> PTS sẽ tự động hiện bảng Pattern Name, không cần rename gì cả, cứ nhấn OK là xong ngay. 
Vậy là có Pattern xài rồi đó =')))

► Link download = Fav + Comment + Watch (up to you guys) 

► 2017 © mitsukihattori53
Credits for the pictures go to their respective photographers. 
There is no intention to infringe the copyright rules.
Add a Comment:
 
:iconuyenvu19:
Uyenvu19 Featured By Owner Apr 14, 2019
xin
Reply
:iconpeonyriiiviii:
Peonyriiiviii Featured By Owner Apr 11, 2019
done~ tks for sharing^^
Reply
:iconsantiann:
Santiann Featured By Owner Apr 11, 2019  New Deviant
great work!
Reply
:iconyaguinho65:
Yaguinho65 Featured By Owner Apr 10, 2019  New Deviant
link pls
Reply
:iconcarolkayla:
carolkayla Featured By Owner Apr 1, 2019  Hobbyist Artist
link pls
Reply
:iconkvaporwave:
kvaporwave Featured By Owner Mar 22, 2019  Hobbyist General Artist
thank you so much, it's so cute!
Reply
:iconfairyixing:
fairyixing Featured By Owner Mar 22, 2019
done <3
Reply
:iconwannabaekon:
wannabaekon Featured By Owner Mar 10, 2019
done! thank you again >.<
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconinngrid:
inngrid Featured By Owner Mar 9, 2019
done!
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconth3-m00nl1ght:
TH3-M00NL1GHT Featured By Owner Feb 24, 2019
Done!
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconth3-m00nl1ght:
TH3-M00NL1GHT Featured By Owner Mar 21, 2019
Thank you so much!
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 21, 2019  Student Digital Artist
youre welcome ^ ^
Reply
:iconetchegoyen:
Etchegoyen Featured By Owner Feb 21, 2019  New Deviant
I want it!!
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconetchegoyen:
Etchegoyen Featured By Owner 4 days ago  New Deviant
No problem thanks!!!!
Reply
:iconrhayuchiha:
rhayuchiha Featured By Owner Jan 23, 2019
<3
Obrigada *-*
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconmixx-tape:
MIXX-tape Featured By Owner Jan 19, 2019
done ^^ thank u <3
link, pls?
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconheyanniely:
Heyanniely Featured By Owner Jan 13, 2019
done
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconleabel88:
Leabel88 Featured By Owner Jan 2, 2019  Hobbyist Digital Artist
Lovely!
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:icondaesprezo:
daesprezo Featured By Owner Dec 30, 2018
Beautiful pattern <3 

done
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconxelected-heartx:
xElected-Heartx Featured By Owner Dec 27, 2018  Student Digital Artist
done!
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconxelected-heartx:
xElected-Heartx Featured By Owner Mar 21, 2019  Student Digital Artist
Im still very thankful!
Reply
:icongaluoi121205:
GaLuoi121205 Featured By Owner Dec 24, 2018
Done!
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconarisa12393:
Arisa12393 Featured By Owner Dec 22, 2018  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconjkvicente:
JKVicente Featured By Owner Dec 20, 2018
done
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconparkminyoung5:
ParkMinyoung5 Featured By Owner Dec 16, 2018
done
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconairishaqueen:
Airishaqueen Featured By Owner Nov 25, 2018
link please >_<
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconpetitfoxy:
petitfoxy Featured By Owner Nov 23, 2018
link please sz
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconparkminyoung5:
ParkMinyoung5 Featured By Owner Nov 20, 2018
done
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconfxckart:
Fxckart Featured By Owner Oct 26, 2018
link, please u u
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconbeakk:
Beakk Featured By Owner Oct 12, 2018
link please? <3
Reply
:iconmitsukihattori53:
mitsukihattori53 Featured By Owner Mar 20, 2019  Student Digital Artist
sent, sorry for being late
Reply
:iconpinkyviollette:
PinkyViollette Featured By Owner Oct 7, 2018
link please? <3
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 15, 2017
Image Size
318 KB
Resolution
1100×735
Link
Thumb

Stats

Views
2,719
Favourites
288 (who?)
Comments
271
Downloads
623