Deviation Actions

Miszcz90's avatar

Sally Acorn

Published:
By
2K Views

Description

All characters belong to their respective owners.
Image details
Image size
1653x2338px 1.17 MB
© 2014 - 2022 Miszcz90
Comments41
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
ziomal1987's avatar

widać ze bazujesz na jej bardziej komiksie wyglądzie z ostatnich numerów komiksu od Archie