misz000 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/misz000/art/stoptradzikowi-pl-127630164misz000

Deviation Actions

misz000's avatar

stoptradzikowi.pl

By
Published:
5.4K Views

Description

Opis techniczny i założeń wraz z pamflecikiem oraz porównanie z obecną wersją strony stoptradzikowi.pl na farmamarketing.info: [link] , full wersja: [link]

Jedna z ostatnich produkcji „lidera” na rynku farma marketingu, uruchomiła proces myślowy (po zakończeniu tarzania się ze śmiechu a nastę;pnie prób wyrwania sobie włosów - szczęście nieudanego), dla czego tak się dzieje że spora część produkcji dla farmacji nie spełnia standardów czy też odstaje wizualnie od norm estetycznych.

Człek się znów zaparł i zaprojektował jakby toto mogło wyglądać gdyby ktoś inny wykonał serwis.

Zdjęcia pobrane z [link]
Image size
2000x2000px 542.03 KB
© 2009 - 2024 misz000
Comments40
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
RAFi-PL's avatar
Kolory mi nie podchodzą.