Deviation Actions

misieekq's avatar

Ice age

Published:
By
21 Comments
2K Views
Image details
Image size
1440x900px 2.24 MB
© 2012 - 2021 misieekq
Comments20
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
RoseHeartless's avatar
Truly beautiful. Seems we have switched in the world of The Golden Compass! Did you get your inspiration from it?
Wojciech-Wierzynski's avatar
Piękna lodowa kraina
IzuniQ's avatar
Super fotomontaż!
Fajnie bajkowo zrobione.
Idealnie wszystko razem wygląda.
Nie powiedziałabym, że każda postać jest z innego zdjęcia.
Bardziej jak scena z jakiejś bajki:)
Pozazdrościć twórczości!
++++++++++
STOKOSPIECES's avatar
really love this piece!
misieekq's avatar
DianaGrigore's avatar
Wow, this is one of the fewest photomanipulations on dA I've seen that is made really nice! I guess you had a lot of work to do! Lovely :heart:
HectorHimeros's avatar
AlaskaStock's avatar
MagicalViper's avatar
misieekq's avatar
Zak05's avatar
Very beautiful job, i like the atmosphere!!!!!!!!!!!!!!!:)
MizakiMoonHouse's avatar
wow i love it :hear: :+fav:
misieekq's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In