Shop Forum More Submit  Join Login
About Photography / Student 아름다운16/Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 22 Deviations 1,571 Comments 9,774 Pageviews
×

Activity


Donate

Minyoungbabiigirl has started a donation pool!
42 / 50
:points: :points: :points: :points: :points: :points: :points: :points: :points: :points:

You must be logged in to donate.

Comments


Add a Comment:
 
:iconvingic:
VingiC Featured By Owner Aug 24, 2016   Digital Artist
Cảm ơn đã watch cho mình. Klq : Cho mình hỏi bạn học ở THPT Trần Phú gần nhà hát lớn HN đó hả ? =w=
Reply
:iconminyoungbabiigirl:
Minyoungbabiigirl Featured By Owner Sep 15, 2016  Student Photographer
mình học THPT Trần Phú ở Vĩnh Yên Vĩnh Phúc nha cậu
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Aug 3, 2016  Student Interface Designer
Cảm ơn vì đã watch mình ạ, cảm ơn nhiều ạ
Reply
:iconminyoungbabiigirl:
Minyoungbabiigirl Featured By Owner Sep 15, 2016  Student Photographer
không có gì
Reply
:iconlouiejolie:
LouieJolie Featured By Owner Sep 16, 2016  Student Interface Designer
luv luv ♥♥
Reply
:iconlucymgomez:
lucymgomez Featured By Owner Jul 18, 2016  Student Artist
Cảm ơn đã fav art của mình nhaaa
Reply
:iconbachvien2003:
bachvien2003 Featured By Owner Jun 8, 2016
Watch for you
Watch back for me, pls
Reply
:iconminyoungbabiigirl:
Minyoungbabiigirl Featured By Owner Jun 8, 2016  Student Photographer
Mình không nhận watch back nếu không thực sự thích cậu nhé : (( xin lỗi cậu, cậu có thể unwatch mình nếu muốn
Reply
:iconvani-cute:
vani-cute Featured By Owner Jun 5, 2016  Hobbyist Traditional Artist
Hú e :3
Reply
:iconminyoungbabiigirl:
Minyoungbabiigirl Featured By Owner Jun 8, 2016  Student Photographer
dạ?
Reply
Add a Comment: