Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant minoppa10987Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 6 Months
Needs Core Membership
Statistics 24 Deviations 133 Comments 594 Pageviews
×

Newest Deviations

Cover quotes by minoppa10987 Cover quotes :iconminoppa10987:minoppa10987 5 0 [SHARE] PSD COLORING. by minoppa10987 [SHARE] PSD COLORING. :iconminoppa10987:minoppa10987 4 1 [Share font] Made Goodtime by minoppa10987 [Share font] Made Goodtime :iconminoppa10987:minoppa10987 2 0 Make me love you- Lessen 2 |Class Design Juri| by minoppa10987 Make me love you- Lessen 2 |Class Design Juri| :iconminoppa10987:minoppa10987 3 0 [SHARE PSD] What is love? Love is nice by minoppa10987 [SHARE PSD] What is love? Love is nice :iconminoppa10987:minoppa10987 7 4 Bia vo preview by minoppa10987 Bia vo preview :iconminoppa10987:minoppa10987 4 2 [SHARE PSD] Chinese Styles by minoppa10987 [SHARE PSD] Chinese Styles :iconminoppa10987:minoppa10987 9 7 [SHARE PSD] Gallery Diary by minoppa10987 [SHARE PSD] Gallery Diary :iconminoppa10987:minoppa10987 4 1 [PSD] The Book- Shape of you by minoppa10987 [PSD] The Book- Shape of you :iconminoppa10987:minoppa10987 1 2 [SHARE PSD] Little Life by minoppa10987 [SHARE PSD] Little Life :iconminoppa10987:minoppa10987 17 4 Littel Life by minoppa10987 Littel Life :iconminoppa10987:minoppa10987 3 0 Galler Diary[Scapbook]- Class Design Juri|LESSON 1 by minoppa10987 Galler Diary[Scapbook]- Class Design Juri|LESSON 1 :iconminoppa10987:minoppa10987 4 0 Happy [Chinese Styles] by minoppa10987 Happy [Chinese Styles] :iconminoppa10987:minoppa10987 2 0 OhSehun [Min] -Lessen 2 (Babo Class Design) by minoppa10987 OhSehun [Min] -Lessen 2 (Babo Class Design) :iconminoppa10987:minoppa10987 0 0 Love Story-Lesseon 1 [Babo Class Design] by minoppa10987 Love Story-Lesseon 1 [Babo Class Design] :iconminoppa10987:minoppa10987 2 0 Lucy (Render) by: Fox_TEAM (in wattpad) by minoppa10987 Lucy (Render) by: Fox_TEAM (in wattpad) :iconminoppa10987:minoppa10987 1 0

Favourites

11.11.18/// SUZY by Jungjeaeun 11.11.18/// SUZY :iconjungjeaeun:Jungjeaeun 3 0 [SHARE] 170327 ///  PACK TEXTURE 01 by VanAnh3621 [SHARE] 170327 /// PACK TEXTURE 01 :iconvananh3621:VanAnh3621 430 275 PACK TEXTURE by mun495 PACK TEXTURE :iconmun495:mun495 86 27 // PACK TEXTURE 07 // by mun495 // PACK TEXTURE 07 // :iconmun495:mun495 144 65 SHARE TEXTURE by mun495 SHARE TEXTURE :iconmun495:mun495 159 43 // PACK TEXTURE 07 // by mun495 // PACK TEXTURE 07 // :iconmun495:mun495 391 199 [TT#02] Texture Pack 02 by mun495 [TT#02] Texture Pack 02 :iconmun495:mun495 189 144 // PACK TEXTURE 06 // by mun495 // PACK TEXTURE 06 // :iconmun495:mun495 312 164 // PACK TEXTURE #02 // by mun495 // PACK TEXTURE #02 // :iconmun495:mun495 368 200 // PACK TEXTURE #03 // by mun495 // PACK TEXTURE #03 // :iconmun495:mun495 519 264 ///06122017/// SHARE TEXTURE by Jynosawffuenp ///06122017/// SHARE TEXTURE :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 160 63 [ texture pack ] likeadream. #3 by yunniejacksonyi [ texture pack ] likeadream. #3 :iconyunniejacksonyi:yunniejacksonyi 243 102 [SHARE] 170924 ///  PACK TEXTURE 07 by VanAnh3621 [SHARE] 170924 /// PACK TEXTURE 07 :iconvananh3621:VanAnh3621 137 35 [PACK TEXTURE] #1 Pink by rosezeep by Rosezeep [PACK TEXTURE] #1 Pink by rosezeep :iconrosezeep:Rosezeep 353 111 TEXTURE PACK | Hakuna matata by Rosezeep TEXTURE PACK | Hakuna matata :iconrosezeep:Rosezeep 56 11 -22092017- Pack Tt Happy 13+watcher by Jynosawffuenp -22092017- Pack Tt Happy 13+watcher :iconjynosawffuenp:Jynosawffuenp 69 51

Activity


Cover quotes
- Credit tớ nếu các cậu treo trên tường nhà hoặc treo ở đâu đó trên trang cá nhân của mình. 
- Cre: Rebellixclub tuschen Alkindii MoonSober 
- Cái này thực sự tởm mà :< 
Loading...
[SHARE] PSD COLORING.
- Cre photopack ulzzang: yunniejacksonyi 
=>Link down: sta.sh/22399v2bnxv3?edit=1
- CREDIT ME IF YOU USE PSD COLORING. 
- WATCH+ COMMNET+ FAV= DOWN. 
- Ko tự cho là mình mix và tự mình chỉnh sửa. 
Loading...
[Share font] Made Goodtime
[SHARE FONT] 
- Cái này do tớ mất công sức việt hóa đó nhe. 
- Tác giả: Mình vẫn chưa tìm được tác giả. 
- WATCH+ COMMENT+ FAV= LINK DOWN (NOTE). 
 WATCH+ COMMENT+ FAV= LINK DOWN
 WATCH+ COMMENT+ FAV= LINK DOWN
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

minoppa10987
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconharabl:
harabl Featured By Owner Sep 2, 2018
watch back đê nào :)) admin nhà CDJ đây :)
Reply
:iconminoppa10987:
minoppa10987 Featured By Owner Sep 2, 2018
:) CDJ là cái gì nhỉ Thiên đường số 13? hem
Reply
:iconharabl:
harabl Featured By Owner Nov 3, 2018
Trời đụ:)))Page Class Design Juri đó :))
Reply
:iconminoppa10987:
minoppa10987 Featured By Owner 6 days ago
okay
Reply
:iconpandora-poochyena:
Pandora-Poochyena Featured By Owner Jul 15, 2018  Student Interface Designer
Thanks for the +fav
Reply
:iconminoppa10987:
minoppa10987 Featured By Owner Jul 19, 2018
nothing <3
Reply
:iconvadermi:
VaderMi Featured By Owner Jul 12, 2018
Thanks for watching
Reply
:iconminoppa10987:
minoppa10987 Featured By Owner Jul 12, 2018
nothing ^^
Reply
:iconpajunen:
Pajunen Featured By Owner May 22, 2018
Thanks for the +fav
Reply
:iconminoppa10987:
minoppa10987 Featured By Owner May 29, 2018
thanks
Reply
Add a Comment: