Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant minoppa10987Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 24 Deviations 143 Comments 1,311 Pageviews
×

Newest Deviations

Cover quotes by minoppa10987 Cover quotes :iconminoppa10987:minoppa10987 13 0 [SHARE] PSD COLORING. by minoppa10987 [SHARE] PSD COLORING. :iconminoppa10987:minoppa10987 5 1 [Share font] Made Goodtime by minoppa10987 [Share font] Made Goodtime :iconminoppa10987:minoppa10987 2 0 Make me love you- Lessen 2 |Class Design Juri| by minoppa10987 Make me love you- Lessen 2 |Class Design Juri| :iconminoppa10987:minoppa10987 3 0 [SHARE PSD] What is love? Love is nice by minoppa10987 [SHARE PSD] What is love? Love is nice :iconminoppa10987:minoppa10987 7 4 Bia vo preview by minoppa10987 Bia vo preview :iconminoppa10987:minoppa10987 4 2 [SHARE PSD] Chinese Styles by minoppa10987 [SHARE PSD] Chinese Styles :iconminoppa10987:minoppa10987 9 7 [SHARE PSD] Gallery Diary by minoppa10987 [SHARE PSD] Gallery Diary :iconminoppa10987:minoppa10987 5 1 [PSD] The Book- Shape of you by minoppa10987 [PSD] The Book- Shape of you :iconminoppa10987:minoppa10987 1 2 [SHARE PSD] Little Life by minoppa10987 [SHARE PSD] Little Life :iconminoppa10987:minoppa10987 18 4 Littel Life by minoppa10987 Littel Life :iconminoppa10987:minoppa10987 5 0 Galler Diary[Scapbook]- Class Design Juri|LESSON 1 by minoppa10987 Galler Diary[Scapbook]- Class Design Juri|LESSON 1 :iconminoppa10987:minoppa10987 5 0 Happy [Chinese Styles] by minoppa10987 Happy [Chinese Styles] :iconminoppa10987:minoppa10987 2 0 OhSehun [Min] -Lessen 2 (Babo Class Design) by minoppa10987 OhSehun [Min] -Lessen 2 (Babo Class Design) :iconminoppa10987:minoppa10987 0 0 Love Story-Lesseon 1 [Babo Class Design] by minoppa10987 Love Story-Lesseon 1 [Babo Class Design] :iconminoppa10987:minoppa10987 2 0 Lucy (Render) by: Fox_TEAM (in wattpad) by minoppa10987 Lucy (Render) by: Fox_TEAM (in wattpad) :iconminoppa10987:minoppa10987 1 0

Favourites

Pack PNG 06 // Chinese Text by DarkParadiseteam Pack PNG 06 // Chinese Text :icondarkparadiseteam:DarkParadiseteam 15 1 Pack PNG 05 // PNG Lavender by DarkParadiseteam Pack PNG 05 // PNG Lavender :icondarkparadiseteam:DarkParadiseteam 9 0 Pack PNG 07 //  Lovely illustrations by DarkParadiseteam Pack PNG 07 // Lovely illustrations :icondarkparadiseteam:DarkParadiseteam 4 1 Pack PNG 09 // Cute  PNG by DarkParadiseteam Pack PNG 09 // Cute PNG :icondarkparadiseteam:DarkParadiseteam 12 1 Pack PNG 08 // Cute chicks by DarkParadiseteam Pack PNG 08 // Cute chicks :icondarkparadiseteam:DarkParadiseteam 5 1 Pngpack #50 by LilithDemoness Pngpack #50 :iconlilithdemoness:LilithDemoness 510 36 Pngpack #50 by LilithDemoness Pngpack #50 :iconlilithdemoness:LilithDemoness 524 35 Leaves Pngpack #40  by LilithDemoness Leaves Pngpack #40 :iconlilithdemoness:LilithDemoness 333 18 Pngpack #50 by LilithDemoness Pngpack #50 :iconlilithdemoness:LilithDemoness 360 15 Cactus Pngpack #50 by LilithDemoness Cactus Pngpack #50 :iconlilithdemoness:LilithDemoness 341 15 Png stock #4 by RavenHeart1989 Png stock #4 :iconravenheart1989:RavenHeart1989 380 19 Flying Fabric Pngpack #50 by LilithDemoness Flying Fabric Pngpack #50 :iconlilithdemoness:LilithDemoness 234 8 Mountains Pngpack #40 by LilithDemoness Mountains Pngpack #40 :iconlilithdemoness:LilithDemoness 485 38 Frames Png by Discopada Frames Png :icondiscopada:Discopada 276 17 Greek Statues | PNG by sweetpoisonresources Greek Statues | PNG :iconsweetpoisonresources:sweetpoisonresources 232 8 Antique Oval Frames PNGs by Bellacrix Antique Oval Frames PNGs :iconbellacrix:Bellacrix 533 24

Activity


Cover quotes
- Credit tớ nếu các cậu treo trên tường nhà hoặc treo ở đâu đó trên trang cá nhân của mình. 
- Cre: Rebellixclub tuschen Alkindii MoonSober 
- Cái này thực sự tởm mà :< 
Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

minoppa10987
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconlune-blanche:
lune-blanche Featured By Owner 6 days ago  Hobbyist General Artist
Thank you so much for your support honey Huggle!

Reply
:iconharabl:
harabl Featured By Owner Sep 2, 2018
watch back đê nào :)) admin nhà CDJ đây :)
Reply
:iconminoppa10987:
minoppa10987 Featured By Owner Sep 2, 2018
:) CDJ là cái gì nhỉ Thiên đường số 13? hem
Reply
:iconharabl:
harabl Featured By Owner Nov 3, 2018
Trời đụ:)))Page Class Design Juri đó :))
Reply
:iconminoppa10987:
minoppa10987 Featured By Owner Nov 10, 2018
okay
Reply
:iconpandora-poochyena:
Pandora-Poochyena Featured By Owner Jul 15, 2018  Student Interface Designer
Thanks for the +fav
Reply
:iconminoppa10987:
minoppa10987 Featured By Owner Jul 19, 2018
nothing <3
Reply
:iconvadermi:
VaderMi Featured By Owner Jul 12, 2018
Thanks for watching
Reply
:iconminoppa10987:
minoppa10987 Featured By Owner Jul 12, 2018
nothing ^^
Reply
:iconpajunen:
Pajunen Featured By Owner May 22, 2018
Thanks for the +fav
Reply
Add a Comment: