Shop Forum More Submit  Join Login
Pack render #2 by MinJ-cucheo-Designer Pack render #2 by MinJ-cucheo-Designer
Pack #1 thấy cũng không có ai ủng hộ [EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon 

Chắc tại cut tởm quá [EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon 
Hôm nay ra lò 1 pack tởm y hệt muahahahalaughing Luhan laughing Luhan 
Nhưng mà giá trị sử dụng thì có lẽ là hơn pack trước =]]
Chân cẳng đầy đủ, tone hường nữ tính, chuỵ JooYi xinh rạng ngời [EXO] Chanyeol Emoticon 
FAV + CMNT = DOWNLOAD nhen!
Credit mình khi bạn sử dụng
Và KHÔNG nhận nó là của bạn, không re-upload, bán hay share lại

**Mong là các bạn làm đúng nhé =]] Không có DA mà muốn down thì lên ZING comment hỏi xin mình 1 tiếng**
Add a Comment:
 
:iconthuwha:
ThuwHa Featured By Owner Aug 20, 2017  Student Interface Designer
Heart Heart Heart 
Reply
:iconrihana-rist:
Rihana-Rist Featured By Owner Apr 19, 2017  Student Artist
Xin
Reply
:iconngaybuon:
ngaybuon Featured By Owner Mar 28, 2017
xin
Reply
:iconjeune-ex:
Jeune-Ex Featured By Owner Sep 17, 2016  Student
DONE <3
Reply
:iconyinxxcucheoo:
YinxxCucheoo Featured By Owner Sep 4, 2016
xin
Reply
:iconayumi123love:
Ayumi123love Featured By Owner Aug 15, 2016
Xin :3
Reply
:iconhanasuxi:
HanaSuXi Featured By Owner Aug 1, 2016
xin
Reply
:iconthuyduong2612:
thuyduong2612 Featured By Owner Jul 28, 2016
xin
Reply
:iconletiasena:
LetiaSena Featured By Owner Jun 18, 2016  Student
done
Reply
:iconliinh-cute:
Liinh-Cute Featured By Owner Jun 16, 2016
xin
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Jun 14, 2016  Student Artisan Crafter
xin
Reply
:iconyijanu123:
YiJaNu123 Featured By Owner May 26, 2016
Xin
Reply
:iconthefirsdlove:
TheFirsdLove Featured By Owner Apr 14, 2016
Xin
Reply
:iconmiyu-uyen:
Miyu-Uyen Featured By Owner Mar 26, 2016  Student Artist
Done
Reply
:iconlinh21062004:
linh21062004 Featured By Owner Mar 19, 2016  Student Traditional Artist
Xinj\
Reply
:icondauchi024:
dauchi024 Featured By Owner Mar 10, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:iconpinchucheoo:
Pinchucheoo Featured By Owner Mar 6, 2016
Xin
Reply
:iconayacucheo123:
ayacucheo123 Featured By Owner Feb 18, 2016
xin
Reply
:iconniri-mitjsiko:
Niri-Mitjsiko Featured By Owner Jan 18, 2016  Student Interface Designer
- done
Reply
:iconhaoko-rin:
Haoko-Rin Featured By Owner Jan 10, 2016
- Done
Reply
:iconquynhcutie:
quynhcutie Featured By Owner Dec 7, 2015
- xin
Reply
:iconxjiah-s:
xJiAh-S Featured By Owner Nov 28, 2015
xin
Reply
:iconmiky-mizuki:
Miky-Mizuki Featured By Owner Nov 5, 2015
Xin
Reply
:iconyimama:
Yimama Featured By Owner Oct 9, 2015  Student Digital Artist
Done
Reply
:iconsu-aka-ha:
Su-aka-Ha Featured By Owner Oct 5, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconkiyo-aka-mihasi:
Kiyo-aka-Mihasi Featured By Owner Sep 18, 2015
xin
Reply
:iconyummy-aka-hisakato:
Yummy-Aka-Hisakato Featured By Owner Sep 8, 2015
Xin
Reply
:iconyuuchan137:
yuuchan137 Featured By Owner Sep 7, 2015  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconkatterideviant:
KatteriDeviant Featured By Owner Sep 2, 2015
xin
Reply
:iconslinesky:
Slinesky Featured By Owner Aug 13, 2015
Xin
Reply
:icontieuma122:
TieuMa122 Featured By Owner Aug 8, 2015
xin
Reply
:iconthao108:
thao108 Featured By Owner Aug 2, 2015
xin
Reply
:icontaehyunggie:
taehyunggie Featured By Owner Jul 18, 2015
thank you!
Reply
:iconhilaryhildan:
HilaryHildan Featured By Owner Jul 16, 2015
xin
Reply
:icontrucharumi123:
trucharumi123 Featured By Owner Jul 15, 2015  Student Artist
xin
Reply
:iconacttyling:
Acttyling Featured By Owner Jul 11, 2015  Student Interface Designer
Xin
Reply
:iconyorixurika:
Yorixurika Featured By Owner Jul 6, 2015
xin
Reply
:iconsamsam2002:
samsam2002 Featured By Owner Jul 5, 2015
Xin 
Reply
:iconlinhchisociu204:
linhchisociu204 Featured By Owner Jun 27, 2015  Student Artist
xin
Reply
:icontaeyeonsnsd123:
taeyeonsnsd123 Featured By Owner Jun 26, 2015
xin
Reply
:iconopal-mex:
Opal-MEx Featured By Owner Jun 21, 2015  Student Interface Designer
.Xin
Reply
:iconlulicrazy246:
lulicrazy246 Featured By Owner Jun 18, 2015
Xin 
Reply
:iconuynbiu7749:
uynbiu7749 Featured By Owner Jun 16, 2015
Xin
Reply
:iconmipark28:
mipark28 Featured By Owner Jun 16, 2015
xin
Reply
:iconakujomicmic:
akujomicmic Featured By Owner Jun 12, 2015
xin 
Reply
:iconvykute123:
vykute123 Featured By Owner Jun 6, 2015  Student Filmographer
Xin
Reply
:iconminsuper:
MinSuper Featured By Owner Jun 5, 2015
xin
Reply
:iconsuribabie:
suribabie Featured By Owner Jun 4, 2015
xin
Reply
:iconlinhmary2003:
LinhMary2003 Featured By Owner Jun 3, 2015
xin
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
March 29, 2015
File Size
15.2 MB
Link
Thumb

Stats

Views
1,912
Favourites
127 (who?)
Comments
92
Downloads
318
×