Shop Forum More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student getoutFemale/Vietnam Group :iconchanbaek110: ChanBaek110
 
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 159 Deviations 1,970 Comments 13,738 Pageviews
×

Newest Deviations

FIRST CHINA by MinJ-cucheo-Designer FIRST CHINA :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 15 15 [Cover] #62 by MinJ-cucheo-Designer [Cover] #62 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 8 5 [Cover] #61 by MinJ-cucheo-Designer [Cover] #61 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 36 18 [Cover] #60 by MinJ-cucheo-Designer [Cover] #60 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 13 14 [Cover] #59 by MinJ-cucheo-Designer [Cover] #59 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 7 0 [Cover] #58 by MinJ-cucheo-Designer [Cover] #58 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 8 5 [Cover] #57 by MinJ-cucheo-Designer [Cover] #57 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 6 6 FROM THE SKY - MANIPULATION #1 by MinJ-cucheo-Designer FROM THE SKY - MANIPULATION #1 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 4 2 [Cover] #56 by MinJ-cucheo-Designer [Cover] #56 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 4 2 [Cover] #55 by MinJ-cucheo-Designer [Cover] #55 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 10 0 [Cover] #54 by MinJ-cucheo-Designer [Cover] #54 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 6 4 [Cover] #53 by MinJ-cucheo-Designer [Cover] #53 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 6 15 [Cover] #52 by MinJ-cucheo-Designer [Cover] #52 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 14 7 [Cover] #52 by MinJ-cucheo-Designer [Cover] #52 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 4 0 MIX TEXTURE #1 by MinJ-cucheo-Designer MIX TEXTURE #1 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 1 4 [Cover] #51 by MinJ-cucheo-Designer [Cover] #51 :iconminj-cucheo-designer:MinJ-cucheo-Designer 4 9
Cái nào cũng xấu muahihi ~

Favourites

20.6.2015 Psdclr#4 By_julycuheoo by JulyCuheooo 20.6.2015 Psdclr#4 By_julycuheoo :iconjulycuheooo:JulyCuheooo 23 11 Pack renders #5 by Hanaa by Paulinexxxjs Pack renders #5 by Hanaa :iconpaulinexxxjs:Paulinexxxjs 23 6 Fire by haemisunshine Fire :iconhaemisunshine:haemisunshine 16 10 150616. I just want somebody to love by SickyJinny 150616. I just want somebody to love :iconsickyjinny:SickyJinny 58 11 [140615] PSD #7 by JuKiiDA [140615] PSD #7 :iconjukiida:JuKiiDA 50 31 [T.R/Scrap/1] Yoona and Sica by Letmeeat [T.R/Scrap/1] Yoona and Sica :iconletmeeat:Letmeeat 103 37 the Greatest by LorseNguyen the Greatest :iconlorsenguyen:LorseNguyen 41 1 TaeTiff scrap by yulyuk TaeTiff scrap :iconyulyuk:yulyuk 32 12 Facebook Covers by dec27th Facebook Covers :icondec27th:dec27th 62 11 [T.R] 18.06.15 - Talking Requets 3 by TOMGRANDE [T.R] 18.06.15 - Talking Requets 3 :icontomgrande:TOMGRANDE 32 12 Big Share Pack PNG Happy 400+ Watchers by NaKyung-san Big Share Pack PNG Happy 400+ Watchers :iconnakyung-san:NaKyung-san 270 157 [061915] sign extended battle | kein-DLy by keinjo [061915] sign extended battle | kein-DLy :iconkeinjo:keinjo 168 18 Watercolor Reloaded by phamexpress12 Watercolor Reloaded :iconphamexpress12:phamexpress12 6 2 35 Optical Flare Brushes by stockgorilla 35 Optical Flare Brushes :iconstockgorilla:stockgorilla 97 0 Water effect texture 5 by photosoma Water effect texture 5 :iconphotosoma:photosoma 372 25 Water effect texture 7 by photosoma Water effect texture 7 :iconphotosoma:photosoma 202 9

Groups

Activity


E hèm... chả biết nói chi nữa :v
Mơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua~~
À thì ... có 1 vài web res mà mình sưu tầm được, hôm nay đem lên đây share cho các bạn xài chung =]]
Ai lấy nhớ FAV + CMNT nhé! 
Dù res không phải do mình tạo ra, nhưng mình cũng có công sưu tầm và share lại. Mong các bạn làm đúng để thể hiện sự-tôn-trọng-của-con-người-đối-với-con-người nhé =]
Không dài dòng nữa a~~

1/  fotki.yandex.ru/users/trissa/a…;
2/  fotki.yandex.ru/users/lilia-21…;
3/  fotki.yandex.ru/users/inshv/al…;
4/  fotki.yandex.ru/users/olga-sch…;
5/  fotki.yandex.ru/users/l-soloha…;
6/  fotki.yandex.ru/users/bzikolya… 
7/  fotki.yandex.ru/users/cutepict… 
8/  fotki.yandex.ru/users/swetl-pa… 
9/  fotki.yandex.ru/uesrs/svetlera… 
10/ fotki.yandex.ru/users/k-tiande… 
11/ fotki.yandex.ru/users/cadi-198… 
12/ fotki.yandex.ru/users/nag2591/… 
13/ fotki.yandex.ru/users/mirclipa… 
14/ fotki.yandex.ru/users/len6573/…;
15/ fotki.yandex.ru/users/franzuzh…;
16/ fotki.yandex.ru/users/nifelinf…;
17/ fotki.yandex.ru/users/val-lent… 
18/ fotki.yandex.ru/users/missis-b… 
19/ fotki.yandex.ru/users/zirat201…
20/ fotki.yandex.ru/users/lady-ann…

20 web chứ nhiêu đâu =]] Xài cả đời không hết muahahaha =]]
Xài đi xài đi ~ FAV + CMNT cái journal là được ~
Ai có lòng tốt credit tui đi, tui thương =]]

deviantID

MinJ-cucheo-Designer's Profile Picture
MinJ-cucheo-Designer
getout
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
..........
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconrinchucheo:
rinchucheo Featured By Owner Jul 31, 2016  Student Interface Designer
Wat back pls ^^
Reply
:iconsu-aka-ha:
Su-aka-Ha Featured By Owner Oct 5, 2015  Student Interface Designer
watch back ?
Reply
:icontranghari:
tranghari Featured By Owner Sep 7, 2015
- Watch back, pls
Reply
:iconnamdocband:
namdocband Featured By Owner Aug 9, 2015  Student Interface Designer
watch back nha
Reply
:iconwatashiwaarumin:
WatashiwaArumin Featured By Owner Jul 31, 2015  Student Interface Designer
Thăm nàng ~
Reply
:iconmaryhwang1810:
Maryhwang1810 Featured By Owner Jun 29, 2015
mần quen~
Reply
:iconanhthupham:
AnhThuPham Featured By Owner Jun 20, 2015  Student Artisan Crafter
- Watch back please.
- Mần quen.
Reply
:iconfox-babeee:
Fox-babeee Featured By Owner Jun 19, 2015  Student Traditional Artist
- T watch rồi nhaaaaa Heart Heart Heart 
Reply
:iconminj-cucheo-designer:
MinJ-cucheo-Designer Featured By Owner Jun 20, 2015  Student Interface Designer
ok :3
Reply
Add a Comment: