Shop Forum More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Łukasz15/Male/Poland Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 52 Deviations 12,156 Comments 70,826 Pageviews
×

Newest Deviations

Transformation by MiniRitz Transformation :iconminiritz:MiniRitz 20 26 Setsu by MiniRitz Setsu :iconminiritz:MiniRitz 10 6 Master of Void by MiniRitz Master of Void :iconminiritz:MiniRitz 14 7 Wildlife of Magic by MiniRitz Wildlife of Magic :iconminiritz:MiniRitz 5 1 Demon Slayer by MiniRitz Demon Slayer :iconminiritz:MiniRitz 7 1 Kiss by MiniRitz Kiss :iconminiritz:MiniRitz 5 5 Magic of Fairy Dust by MiniRitz Magic of Fairy Dust :iconminiritz:MiniRitz 15 3 Kensaku by MiniRitz Kensaku :iconminiritz:MiniRitz 7 0 Ayase Haru by MiniRitz Ayase Haru :iconminiritz:MiniRitz 5 0 Rikyu by MiniRitz Rikyu :iconminiritz:MiniRitz 5 1 Kaiou Shun by MiniRitz Kaiou Shun :iconminiritz:MiniRitz 2 2 Believixes by MiniRitz Believixes :iconminiritz:MiniRitz 18 4 Ruler of Void by MiniRitz Ruler of Void :iconminiritz:MiniRitz 9 10 Lysandre by MiniRitz Lysandre :iconminiritz:MiniRitz 4 4 Kyoden - Appearance by MiniRitz Kyoden - Appearance :iconminiritz:MiniRitz 3 16 Yogi Ieshige by MiniRitz Yogi Ieshige :iconminiritz:MiniRitz 1 0

Comments


Add a Comment:
 
:iconincarnatte:
incarnatte Featured By Owner Apr 30, 2018  Student Digital Artist
spóźnione wszystkiego naj <3 zdrówka, szczęścia i pomyślności i daj mi watcha ściero
Reply
(1 Reply)
:iconjasperinity:
Jasperinity Featured By Owner Feb 14, 2018
Happy birthday! :D
Reply
:iconsawuscimitar74:
SawuScimitar74 Featured By Owner Feb 14, 2018
Happy Birthday and Happy Valentine's Day! Have a good one! :D
Reply
:iconannaivri:
Annaivri Featured By Owner Feb 14, 2018  Hobbyist Digital Artist
Happy birthday! socks the cat- nYA by paw-kitten
Reply
:iconthe-blood-of-crystal:
The-Blood-Of-Crystal Featured By Owner Edited Feb 14, 2018  Hobbyist General Artist
Happy Birthday my friend! :hug: :hug: :heart: :la: :la: :hug: :heart: :hug: :hug: :heart: :la: :la: :hug: :heart:

Please re-draw winx! :la: :butterfly:
Reply
Add a Comment: