minhtrimatrix's avatar

Windows 8 Logon Screen

81 Favourites
34 Comments
44K Views
I'm learning to mod the Login Screen.
This idea appears after I worked for 8 hours.
IMAGE DETAILS
Image size
1549x872px 516.53 KB
Published:
© 2011 - 2020 minhtrimatrix
Comments34
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
duy01256's avatar
Thay thế nào thế Bác @@! muốn thay qua logon này mà.....mãi chả đc...... @@! xin bác chĩ giáo @@!
quoctrung93hd's avatar
Bác ơi thay thế nào ạ em muốn thay cái màn hình đăng nhập mật khẩu bằng 1 hình ảnh đẹp như trên window 7 bác giúp em với 
Jamie19ization's avatar
What font is used for the Text "windows 8"?
It looks brilliant!
qqwwee123's avatar
cái này thay như nào anh ? Xài Tuneup ạ ?

// a cho e xin yh để học hỏi Mod win đc ko, e mới tập tành thôi nên còn nhiều cái k biết làm thế nào cả :D
nhoxkao's avatar
anh Minh Trị có thể add nick Yahoo em đc ko, không hiểu sao em dùng theme nào của anh thì thanh taskbar cũng màu đen hết, ức chế quá, anh giúp em với: nhoxkao312. Cảm ơn anh trước, liên lạc với anh bên windownsvn mãi mà ko đc
FenrixIX's avatar
I think it's beautiful.

Are you working for Windows? You seem to have a lot of work dedicated to/inspired by it.
minhtrimatrix's avatar
Oh no, now I'm unemployed :D
Thanks
paperpoint's avatar
may i know what font you used for the title "Windows 8"? It's really pretty
squallinou14's avatar
j'adore, beau travail minhtrimatrix existe-il en resolution 1920x1080 ? merci :D
maxxdogg's avatar
can U make this the same for windows 7 and without Your name on bottom?
KioIzMe's avatar
You should contact Microsoft. Your ideas always awesome.
traingheothoidai's avatar
Nice.. Please share this wall :D
NaruoHomewood's avatar
It's cool! Simple is best!
mvacha's avatar
Please, could you publish bigger verzion (1920*1200), thx. Great job
dpcdpc11's avatar
looking really nice!
squallinou14's avatar
très bleu et très beau ^^
Kyralik's avatar
Oui, c'est très beau!
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In