minhtrimatrix's avatar
Maelstrom...
3.8K Watchers712.2K Page Views66 Deviations
Lasso for iOS9
9
4
Laris for iOS 9
5
10
Lasso and Laguna for iPad on iOS 8
2
6
Lasso 1.5 for iOS 8
5
32
Lasso for iPad
3
18
Lasso for iOS 7
23
35
[Released] Laguna 3 for iPhone and iPad
20
25
[Released] Laguna 3 for iOS 7
39
34
Laguna HD 3 for iOS 7
36
33
See all
April 21, 1988
United States
Deviant for 12 years
Badges
Super Albino: Llamas are awesome! (304)
Say thanks to everyone
:party: Hi all I'm very happy to receive DD from Frost theme This is 2nd I've got DD after Mirro skin After updating to Frost Aero (as many theme lovers request) I reload page & scream at 2:30am :lol: It's really exciting to see DD again Special thanks to *0ctans http://0ctans.deviantart.com/ *Esi0n http://esi0n.deviantart.com/ for suggesting (actually, I didn't know them before) & ^OstiBee for featuring Have a nice day
27
0

Comments506

anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
trinhbuikhang's avatar
trinhbuikhangHobbyist Interface Designer
great job! 
I'm really love your design!
Many thank
AzizStark's avatar
AzizStarkHobbyist General Artist
Please make Elune theme for windows 10 creators update! I like that theme very much! It would be awesome If you could make it! :) (Smile) Huggle! Heart 
o-orgenal's avatar
o-orgenalStudent Digital Artist
I also love this very very very design
hoanhochubodoi's avatar
Bạn ơi cho mình xin skin rainmetter có thể hiện từ mới hàng ngày trên desktoop được không. Từ mới do mình tự nhập vào và có thể thay đổi hàng ngày random. Cảm ơn bạn.
Cái Note bạn giới thiệu ở đây mình không cài được trên win 7 pro 64bit.
Bạn cài Rainmeter (rainmeter.net/cms/), tải skin minhtrimatrix.deviantart.com/.… (hướng dẫn tại www.vn-zoom.com/f257/huong-da.…), giải nén, chép vô My Document/Rainmeter/Skins, chọn Skin Note (chuột phải vô biểu tượng Rainmeter -> SKins -> Hive -> Note -> Note.ini), xong bấm vô hình cây bút của skin ở desktop, nhập các từ tiếng anh cần học vào, mỗi từ 1 dòng, ngắn gọn dễ hiểu, lưu lại thoảt ra, bấm chuột phải chọn Làm mới Skin. Xong. Mỗi lần bạn muốn học các từ mới thì nhập lại.
kennguyentvvn's avatar
Anh ơi cho e hỏi cái rainmeter có cái Gmail e vao khai báo user va pass roi nhưng tại sao khi có mail đến nó không hiện thi số mail đã nhận vậy anh? a có thể giúp em được không ak. Thêm 1 phần nữa là cái HDD, các ổ đia của máy thì hiện thị dc dung lương nhưng con USB thì lúc nào củng trống 100% hết. Nhờ anh hướng dẫn cho em khắc phục. Em cảm ơn ak