minhtrimatrix's avatar
Maelstrom...
3.8K Watchers715.1K Page Views66 Deviations
Lasso for iOS9
9Comments
10Favourites
Laris for iOS 9
5Comments
10Favourites
5Comments
41Favourites
Lasso and Laguna for iPad on iOS 8
2Comments
6Favourites
Lasso 1.5 for iOS 8
5Comments
32Favourites
Lasso for iPad
3Comments
18Favourites
Lasso for iOS 7
23Comments
36Favourites
[Released] Laguna 3 for iPhone and iPad
20Comments
25Favourites
[Released] Laguna 3 for iOS 7
39Comments
34Favourites
Laguna HD 3 for iOS 7
36Comments
33Favourites
See all
Lasso for iOS9
9Comments
10Favourites
Laris for iOS 9
5Comments
10Favourites
5Comments
41Favourites
Lasso and Laguna for iPad on iOS 8
2Comments
6Favourites
Lasso 1.5 for iOS 8
5Comments
32Favourites
Lasso for iPad
3Comments
18Favourites
Lasso for iOS 7
23Comments
36Favourites
[Released] Laguna 3 for iPhone and iPad
20Comments
25Favourites
[Released] Laguna 3 for iOS 7
39Comments
34Favourites
Laguna HD 3 for iOS 7
36Comments
33Favourites
108Comments
1.4KFavourites
magic times III
130Comments
2.3KFavourites
108Comments
1.1KFavourites
Serpentes Antiqua
96Comments
2.2KFavourites
99Comments
3.7KFavourites
The party of princess
7Comments
26Favourites
woman artist
439Comments
5.8KFavourites
Broken Glass Tutorial
178Comments
3.2KFavourites
Harry Potter Spells Infographic
210Comments
4.4KFavourites

Spotlight

5Comments
10Favourites

Spotlight

3Comments
18Favourites

Spotlight

43Comments
50Favourites
  • Apr 21, 1988
  • United States
  • Deviant for 13 years
  • He / Him
Badges
Super Albino: Llamas are awesome! (305)
Say thanks to everyone
:party: Hi all I'm very happy to receive DD from Frost theme This is 2nd I've got DD after Mirro skin After updating to Frost Aero (as many theme lovers request) I reload page & scream at 2:30am :lol: It's really exciting to see DD again Special thanks to *0ctans http://0ctans.deviantart.com/ *Esi0n http://esi0n.deviantart.com/ for suggesting (actually, I didn't know them before) & ^OstiBee for featuring Have a nice day
27Comments
0Favourites

Comments502

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
trinhbuikhangHobbyist Interface Designer
great job! 
I'm really love your design!
Many thank
AzizStarkHobbyist General Artist
Please make Elune theme for windows 10 creators update! I like that theme very much! It would be awesome If you could make it! :) (Smile) Huggle! Heart 
o-orgenalStudent Digital Artist
I also love this very very very design
Bạn ơi cho mình xin skin rainmetter có thể hiện từ mới hàng ngày trên desktoop được không. Từ mới do mình tự nhập vào và có thể thay đổi hàng ngày random. Cảm ơn bạn.
Cái Note bạn giới thiệu ở đây mình không cài được trên win 7 pro 64bit.
Bạn cài Rainmeter (rainmeter.net/cms/), tải skin minhtrimatrix.deviantart.com/.… (hướng dẫn tại www.vn-zoom.com/f257/huong-da.…), giải nén, chép vô My Document/Rainmeter/Skins, chọn Skin Note (chuột phải vô biểu tượng Rainmeter -> SKins -> Hive -> Note -> Note.ini), xong bấm vô hình cây bút của skin ở desktop, nhập các từ tiếng anh cần học vào, mỗi từ 1 dòng, ngắn gọn dễ hiểu, lưu lại thoảt ra, bấm chuột phải chọn Làm mới Skin. Xong. Mỗi lần bạn muốn học các từ mới thì nhập lại.
Anh ơi cho e hỏi cái rainmeter có cái Gmail e vao khai báo user va pass roi nhưng tại sao khi có mail đến nó không hiện thi số mail đã nhận vậy anh? a có thể giúp em được không ak. Thêm 1 phần nữa là cái HDD, các ổ đia của máy thì hiện thị dc dung lương nhưng con USB thì lúc nào củng trống 100% hết. Nhờ anh hướng dẫn cho em khắc phục. Em cảm ơn ak