Minh-Nhi's avatar
30 Watchers1.2K Page Views16 Deviations
magician
4
5
0
3
Render #12
0
5
Render #11
0
4
render #10
0
4
Render #9
0
4
Render #8
0
6
Render #7
0
8
Render #6
0
5
See all
magician
4
5
0
3
Render #12
0
5
Render #11
0
4
render #10
0
4
Render #9
0
4
Render #8
0
6
Render #7
0
8
Render #6
0
5
[SHARE PSD]: COME BACK TO SCHOOL
35
18
SHARE PSD HAPPY 250+ WATCHERS
330
282
Share 100+ watcher ( res , render , psd )
Nhô mina , cuối cùng thì cái D.A mốc meo của Jin cũng đã lên được 100 watch rồi :3 hạnh phúc quá :''3 Pack bao gồm : - 8 bộ render tự cut - 22 bộ res - 12 psd art Vô vấn đề chính luôn nhaa :3 __________________________________________________________________________________________ I . Pack render : 1 Link : http://sta.sh/2nf2sovcu3m?edit=1 2 . Link : http://sta.sh/2jmu4sjlw49?edit=1 3, Link : http://sta.sh/21k4f5ojzfai?edit=1 4
169
219
[BIG SHARE PSD] My Birthday 18-9
21
27
PACK SHARE HAPPY 100+ WATCHERS
83
103
SHARE HAPPY 600+ WATCHERS 140616
100
125
Psd Pack [Special Edition]
66
204
PSD ram rem
227
179
SHARE !!
 Chào các cậu,tớ hứa hôm nay sẽ share nên giờ tớ share luôn nhé.Các cậu lấy tự nhiên nhé,miễn làm đúng luật thì các cậu cứ sử dụng.Không làm đúng luật mà lấy tự tiện thì chả khác gì người không có não :v không biết chữ vậy.Học sinh vượt qua bài lọc yên tâm lấy thoải mái nhé :v nếu được th
39
45
Minh-Nhi Hasn’t Joined Any Groups yet
Once they’ve joined groups, you’ll see them here.
Minh-Nhi is not a Group Admin yet
Groups they admin or create will appear here
Aug 7
Vietnam
Deviant for 1 year
Badges
Super Llama: Llamas are awesome! (16)

Comments47

anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Xu-design-123's avatar
.Ahihi, ghé m nà :))
.Lâu ròi t hong chs m nhớ t hong vậy?
Reply  ·  
lune-blanche's avatar
lune-blanche|Hobbyist General Artist
Thank you so much for your support sweetie Heart Huggle! 
Reply  ·  
Fukamii-Fuu's avatar
Tks you for watch <33
Reply  ·  
Minh-Nhi's avatar
nothing
Reply  ·  
linux-rules's avatar
linux-rules|Hobbyist Artist
hello:happybounce:, thank you for using this icon I adapted to dA:Pinterest Icon, have a llama. There are some links that may be interesting for you:
TIPS.
FAQ #577: How do I use the Search?. With this one you can search emoticons of mine or works of other artists.
—Here are some extra tips.
—You don't need to watch me (+info). Also, you don't need to give me credit, the icon is all the credit needed.
—If you need any icon tell me. I do them for free.
—Also, you may want to have a look to this tip to have a cleaner comment section ;) (Wink)  How to have a cleaner profile page by linux-rules 
—Maybe this is useful for you:  Links with Add media tutorial by linux-rules 
I hope this comment didn't bother you.
Hi! greetings!
Reply  ·  
Y-VT's avatar
Y-VT|Student Interface Designer
Ghé m <3
Reply  ·  
Minh-Nhi's avatar
Cảm ơn m
Reply  ·