Shop Forum More Submit  Join Login
About Artisan Crafts / Student Mai Mèo>333Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 18 Deviations 1,695 Comments 4,034 Pageviews
×

Newest Deviations

Sexy Nayeon by Milkywaybaby2003 Sexy Nayeon :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 2 0 PSD COLORING by Milkywaybaby2003 PSD COLORING :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 2 3 ... by Milkywaybaby2003 ... :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 1 0 160728 by Milkywaybaby2003 160728 :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 4 4 New Avatar by Milkywaybaby2003 New Avatar :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 2 0 MY LOVE by Milkywaybaby2003 MY LOVE :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 4 1 160721 by Milkywaybaby2003 160721 :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 5 5 Nayeon by Milkywaybaby2003 Nayeon :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 3 0 Na Ball ver by Milkywaybaby2003 Na Ball ver :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 3 0 [160715] After Glow on the Sea by Milkywaybaby2003 [160715] After Glow on the Sea :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 3 0 My Idol by Milkywaybaby2003 My Idol :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 0 0 1472016 by Milkywaybaby2003 1472016 :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 3 4 m4J4Rhx by Milkywaybaby2003 m4J4Rhx :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 0 0 Jungyeon(Twice) by Milkywaybaby2003 Jungyeon(Twice) :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 1 0 L.I.E by Milkywaybaby2003 L.I.E :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 10 6 Pack Render Chaeyoung(Twice) by Milkywaybaby2003 Pack Render Chaeyoung(Twice) :iconmilkywaybaby2003:Milkywaybaby2003 7 0

Favourites

Handmade Pastel Chocolate Bites by theresahelmer Handmade Pastel Chocolate Bites :icontheresahelmer:theresahelmer 346 8 Homemade Raspberry Ice Cream in Waffle Cones by theresahelmer Homemade Raspberry Ice Cream in Waffle Cones :icontheresahelmer:theresahelmer 490 18 Pack render #11 Irene Red Velvet by Santa203 Pack render #11 Irene Red Velvet :iconsanta203:Santa203 30 12 Pack render #12 Rose Black Pink by Santa203 Pack render #12 Rose Black Pink :iconsanta203:Santa203 59 31 : Share :: 8 Pack Render KPop by BYjin-D : Share :: 8 Pack Render KPop :iconbyjin-d:BYjin-D 87 49 [2016.9.27] RENDERS IRENE - RED VELVET by sSellBboo [2016.9.27] RENDERS IRENE - RED VELVET :iconssellbboo:sSellBboo 172 76 [ SHARE RENDER ] HAPPY 400 WATCHERS by Risahhh [ SHARE RENDER ] HAPPY 400 WATCHERS :iconrisahhh:Risahhh 211 119 [SHARE RENDER] PACK PNGS NAYEON by NeilRoy [SHARE RENDER] PACK PNGS NAYEON :iconneilroy:NeilRoy 187 96 [ PACK RENDER #17 ] PACK RENDER TZUYU - NAYEON by Risahhh [ PACK RENDER #17 ] PACK RENDER TZUYU - NAYEON :iconrisahhh:Risahhh 184 93 #PACKRENDER:EUNJI by EggieN #PACKRENDER:EUNJI :iconeggien:EggieN 37 35 [2016.9.25] RENDERS TAEYEON by sSellBboo [2016.9.25] RENDERS TAEYEON :iconssellbboo:sSellBboo 298 161 [PACK RENDER #75] 13 PNGS JOY - RED VELVET by RinYHEnt [PACK RENDER #75] 13 PNGS JOY - RED VELVET :iconrinyhent:RinYHEnt 230 92 [2016.9.5] 5 RENDERS CHAEYEON - IOI/DIA by sSellBboo [2016.9.5] 5 RENDERS CHAEYEON - IOI/DIA :iconssellbboo:sSellBboo 77 36 Psd #152 by BHottest Psd #152 :iconbhottest:BHottest 239 56 20161228 ::: PSD COLORING #17 - @SsellBboo by sSellBboo 20161228 ::: PSD COLORING #17 - @SsellBboo :iconssellbboo:sSellBboo 67 32
Journal
[BIG SHARE] HAPPY 2000+ WATCHERS - 2 YEARS WITH DA
Xin chào tất cả các bạn đang đọc cái journal này!! :3

Mình là Phuong/Phương/Hana, ưisi, muốn kêu sao cũng được! :>
Hôm nay, nhân dịp mình đạt 2000+ watchers, mình sẽ share cho

các bạn một lượng lớn PSD Coloring như đã hứa ha!
Ngoài ra thì hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt với mình, đã tròn 2 năm
kể từ ngày mình tham gia Deviantart.
Đúng ngày 2/9 2 năm về trước, mình đã quyết định tham gia cái MXH này
m
:iconPaulinexxxjs:Paulinexxxjs
:iconpaulinexxxjs:Paulinexxxjs 178 175

Activity


Journal

No journal entries yet.

deviantID

Milkywaybaby2003
Mai Mèo>333
Artist | Student | Artisan Crafts
Vietnam
Mai Mèo>333
-8/7/2005
-JYP Fan>333

Comments


Add a Comment:
 
:iconnhatsirato:
NhatSirato Featured By Owner Aug 3, 2016
Watch back lại cho chị nha em .
Sirato đây
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jul 22, 2016  Student Artisan Crafter
Mần?
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Jul 22, 2016  Student Artisan Crafter
Sữa-2k5
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Jul 22, 2016  Student Artisan Crafter
Mina.G.2k3
Reply
:iconnamikaze-fuyumi:
Namikaze-fuyumi Featured By Owner Jul 17, 2016  Student Artist
watch back pls
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Jul 17, 2016  Student Artisan Crafter
tớ sẽ Watch Back nếu tớ thích art bạn
Reply
:iconnamikaze-fuyumi:
Namikaze-fuyumi Featured By Owner Jul 17, 2016  Student Artist
ukm
Reply
:iconbeatrice04112000:
beatrice04112000 Featured By Owner Jun 23, 2016  Student Interface Designer
WATCH BACK IF YOU WANT .THANKS
Reply
:iconlinhtrangcute:
LinhTrangCute Featured By Owner Jun 21, 2016
Mần đi :3 
Reply
:iconmilkywaybaby2003:
Milkywaybaby2003 Featured By Owner Jun 22, 2016  Student Artisan Crafter
Sữa-2k5
Reply
Add a Comment: