Deviation Actions

migurushii's avatar

Sasuke

Published:
By
2K Views
Well... My first coloring.
chapter 401 page 17


Cóż, moje pierwsze kolorowanko. Jakoś tak się dzieje, że po chwilowym samozachwycie, z minuty na minute wydaje mi się to coraz gorsze TT_TT

Zacytuję moje pytania z forum senpuu:

"Włosy nie są zbyt plastikowe ani zbyt niebieskie?
Policzki ujdą?
Ucho tyż?
A tło nie jest zbyt pastelowe?
Cieniowanie dobre?
kolory mogą byc?
Nie wygląda jak bóbr lub szympans? (mój brat powiedział że wygląda xD ale to było w połowie pracy )"

Ja to mam problemy XD
Image details
Image size
800x810px 361.5 KB
© 2008 - 2022 migurushii
Comments11
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Strangeblossom100-9's avatar
OMG! I hate the dude but you made him look awesome! FAVS