Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Artist kalMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 11 Years
Needs Core Membership
Statistics 59 Deviations 85 Comments 5,835 Pageviews
×

Newest Deviations

Christmas 2008 by MiddleLightRiver Christmas 2008 :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 2 0 Hey, batsie by MiddleLightRiver Hey, batsie :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 1 1 The goddamn Batman by MiddleLightRiver The goddamn Batman :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 5 1 Smile by MiddleLightRiver Smile :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 4 3 Supes by MiddleLightRiver Supes :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 0 0 Fallen Son by MiddleLightRiver Fallen Son :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 0 0 I'm the Goddamn Batman by MiddleLightRiver I'm the Goddamn Batman :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 0 1 Hard to see, the future is by MiddleLightRiver Hard to see, the future is :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 0 0 Wonder Woman Day Sketch 2 by MiddleLightRiver Wonder Woman Day Sketch 2 :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 0 0 Wonder Woman Day Sketch 1 by MiddleLightRiver Wonder Woman Day Sketch 1 :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 0 0 Saberers - Star Wars Fanfilm by MiddleLightRiver Saberers - Star Wars Fanfilm :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 2 2 Euro 2008 by MiddleLightRiver Euro 2008 :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 0 4 The World's Finest by MiddleLightRiver The World's Finest :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 0 1 R.I.P. Michael Turner by MiddleLightRiver R.I.P. Michael Turner :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 2 0 Getcha head ... sequel - strip by MiddleLightRiver Getcha head ... sequel - strip :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 2 0 A Spartan Warrior colored by MiddleLightRiver A Spartan Warrior colored :iconmiddlelightriver:MiddleLightRiver 8 6

Random Favourites

You mean every word... by splendidriver You mean every word... :iconsplendidriver:splendidriver 47 29 X-mas Greeting cards by splendidriver X-mas Greeting cards :iconsplendidriver:splendidriver 12 20 Have A Warm Christmas by splendidriver Have A Warm Christmas :iconsplendidriver:splendidriver 35 35 Rock your Christmas by splendidriver Rock your Christmas :iconsplendidriver:splendidriver 29 23 Turbo Charge by splendidriver Turbo Charge :iconsplendidriver:splendidriver 14 9 Don't Look Down by splendidriver Don't Look Down :iconsplendidriver:splendidriver 75 66 Joker by tta269 Joker :icontta269:tta269 7 6 Welcome to America by splendidriver Welcome to America :iconsplendidriver:splendidriver 32 47 James Bond by splendidriver James Bond :iconsplendidriver:splendidriver 59 98 Sirius Black by splendidriver Sirius Black :iconsplendidriver:splendidriver 20 24 Rogue by tta269 Rogue :icontta269:tta269 44 12 Dim and Mi Demo 06 by Comictrio Dim and Mi Demo 06 :iconcomictrio:Comictrio 3 1 Dim and Mi Demo 05 by Comictrio Dim and Mi Demo 05 :iconcomictrio:Comictrio 2 0 Dim and Mi Demo 04 by Comictrio Dim and Mi Demo 04 :iconcomictrio:Comictrio 2 0 Dim and Mi Demo 03 by Comictrio Dim and Mi Demo 03 :iconcomictrio:Comictrio 3 0 Dim and Mi Demo 02 by Comictrio Dim and Mi Demo 02 :iconcomictrio:Comictrio 2 0

Activity


deviantID

MiddleLightRiver
kal
Artist
Vietnam
Favourite genre of music: rock, country
Favourite style of art: comic style
Operating System: windows
Favourite cartoon character: Superman
Interests

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconsplendidriver:
splendidriver Featured By Owner Jun 24, 2009  Professional Digital Artist
fave tậ;p 2 dim mi đi Trung :D
Reply
:iconminarho1:
minarho1 Featured By Owner Apr 10, 2009   Digital Artist
thanks for adding me!
Reply
:iconmiddlelightriver:
MiddleLightRiver Featured By Owner Apr 11, 2009
You're welcome :)
Reply
:iconracilicious:
Racilicious Featured By Owner Apr 3, 2009
OMG,kal_clarie_el ạ :))
Em cứ tưởng ai
Reply
:iconmiddlelightriver:
MiddleLightRiver Featured By Owner Apr 3, 2009
Hè hè, gọi kal được gòi
Reply
:iconracilicious:
Racilicious Featured By Owner Apr 3, 2009
:)),gọi anh Trung =))
Reply
:iconmagnetthedragon:
MagnetTheDragon Featured By Owner Mar 10, 2009   Traditional Artist
Lâu rùi ko thấy anh vẽ nữa,dạo này lười dữ vậy?
Reply
:iconmiddlelightriver:
MiddleLightRiver Featured By Owner Mar 13, 2009
Dạo này bận học thi đh nên cũng mất hứng một phần. Nhưng mà kể ra lý do chính vẫn là lười :D
Reply
:iconmagnetthedragon:
MagnetTheDragon Featured By Owner Mar 13, 2009   Traditional Artist
Ra vậy...ráng vẽ thêm vài cái cho em có thứ mà học hỏi chứ ^^!!
Reply
:iconno001:
no001 Featured By Owner Oct 30, 2008
chao ban
gallery cool qua
check out for more of my stuffs
Reply
Add a Comment: