Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:iconploopie:
Ploopie Featured By Owner Jul 14, 2017   Digital Artist
Amazing artworks! :heart:
Reply
:icondzetawmdunion:
dzetaWMDunion Featured By Owner Jan 26, 2016  Hobbyist Digital Artist
Your watercolor technique is fantastic!
Reply
:iconexcaite:
excaite Featured By Owner Sep 9, 2015
Przypadkiem znalazłam artystę i prace, które widziałam w magazynie "Artysta i sztuka"! :> Twoje prace są cudowne, każda zachwyca, mnie głównie grą świateł, ale kolory i architektura są nie mniej  przyciągające, pozdrawiam
Reply
:icondon-berry:
Don-Berry Featured By Owner Jul 26, 2015   Traditional Artist
Wow... so many incredible pieces
Reply
:iconorange-jules-makk:
orange-jules-makk Featured By Owner May 22, 2015  Professional General Artist
maestro !
Reply
:iconkirika85:
kirika85 Featured By Owner Apr 1, 2015  Hobbyist Traditional Artist
your works are awesome
Reply
:iconpiccolamel:
PiccolaMel Featured By Owner Mar 14, 2015
You really captured the atmosphere of my country ! Thank you for the awesome work :)
Reply
:iconwar4yourmind:
war4yourmind Featured By Owner Jan 15, 2015
Beautiful works. Keep it up!  : )
Reply
:iconkgemeni:
kgemeni Featured By Owner Jan 6, 2015  Professional Traditional Artist
Such amazing crispness and fluidity.
Reply
:iconah86:
AH86 Featured By Owner Jan 4, 2015  Professional Traditional Artist
Great works!!
Reply
Add a Comment: