Deviation Actions

MiceAlbinoska's avatar

project from a dream: tfm2/Wip

Published:
21 Comments
883 Views
text translated into google translate
_________________________________________________________
Maybe I'll start with the fact that the project is based ino drawings, but unfortunately I can't code the game
to do something more ^^

Tfm2 is an inspiration from my dream that was so cool that I decided to make it,
for now I have 20% more work, I will slowly finish it with this post.

So, in my dream, our beloved game contained not only entertainment with tfm1 but also that it had
amazing graphics and an additional room where the most was happening.
One of the novelties was also gender selection, but the game also offered an additional character class
and they were squirrels!

i.imgur.com/U0qDZWZ.png
As you can see, female mice are white, they had
also huge ears, but I gave it up for obvious reasons.The size of our beloved rodents was much larger than the original
so the items on our heroes were more visible.
The shop has also changed

i.imgur.com/YmHMJzN.png

I presented what more or less our wardrobe could look like in which our character is
waiting for a change of appearance in the winter landscape,
a shop depending on the season or time of the event would change its appearance.Also, I would like to draw your attention to the currency,
if you play with the mouse it's obviously a piece of cheese,
however, when you decided on a squirrel, you have a crunchy nut instead of cheese.


The skill tree has also changed, mainly aesthetically

think about other rodent friends I decided that for both classes of characters will be
available furs representing them, such as: hamster, chinchilla and many others
i.imgur.com/cUcbIGP.png
Continued soon
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Project TFM2


Może zacznę od tego że projekt opiera się ino na rysunkach, niestety nie umiem kodować gry
aby zrobić coś więcej ^^

Tfm2 to inspiracja z mojego snu który był tak fajny że postanowiłam go wykonać,
na razie mam ino 20% pracy, powoli będę to dokańczać razem z tym postem.

Więc, moim śnie nasza kochana gra zawierała nie tylko rozrywki z tfm1 ale tak że posiadała
niesamowitą grafikę oraz dodatkowy room na której najwięcej się działo.
Jedna z nowości było również wybór płci, lecz gra oferowała także dodatkową klasę postaci
a były nią wiewiórki!


Jak możecie zauważyć myszki płci żeńskiej są białe, posiadały
tez ogromne uszy, jednak zrezygnowałam z tego z wiadomych powodów.
Rozmiar naszych kochanych gryzoni była o wiele większa nisz od oryginału
więc przedmioty znajdujące się na naszych bohaterów były lepiej widoczne.
Również sklep uległ zmianęZaprezentowałam jaki mniej więcej mogłaby wyglądać nasza garderoba w której znajduje się nasza postać
czekająca na zmanię wyglądu w zimowym krajobrazu,
sklepik zależności od pory roku lub czasem eventu zmieniałby swój wygląd.Również chciałabym zwrócić waszą uwagę na walutę,
jeśli grasz myszą jest to oczywiście kawałek sera,
jednak gdy zdecydowałeś się na wiewiórkę, masz zamiast serka chrupiącego orzecha.Drzewko umiejętności także uległ zmianę, gównie estetycznie


zmyślą o innych gryzoniowatych przyjaciołach postanowiłam że dla obu klas postaci będą
dostępne futra przedstawiające ich, takich jak: chomik, szynszyla i wiele innych


Ciąg dalszy wkrótce


Image details
Image size
1300x1122px 16.03 MB
© 2020 - 2022 MiceAlbinoska
Comments21
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Nekoyuuh's avatar

Je ne parle pas anglais mais c'est superbe ❤️ j'aime beaucoup

Herima's avatar

omg its perfect

ezeftayuui's avatar
MiceAlbinoska's avatar
nuichiku's avatar
oww śliczne te postacie ^^
MiceAlbinoska's avatar
dziękuje ślicznie  :D!
Acacia-Rabbit-Desert's avatar
There should be squirrels in transformice x3
MiceAlbinoska's avatar
I think so too :.Baby Squirrel.: 
Djpgirl's avatar
NataliaJanikcute's avatar
DekabristMouse's avatar
awesome! really love your tfm style! oO
MiceAlbinoska's avatar
Nekoviantart's avatar
this looks so great and hype as a game project of a Transformice remake

I wish you a lot successes in your project <3
MiceAlbinoska's avatar
Nekoviantart's avatar
TAK THE WIEWIÓRKA !!! :squiziila: Squirrel icon.4 Squirrel icon.5 Squirrel Squirrel :.Baby Squirrel.: Squirrel Icon (animacion) Squirrel icon.3 
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In