Deviation Actions

Memuii's avatar

Windhounds

Published:
By
12 Comments
1K Views
February Monthly Challenge (2018)
I needed some art therapy, so I drew my fluffy deer owl ... and now I can go back to writing my thesis. Day56 - Happy Cry  
Image details
Image size
2000x1066px 2.86 MB
© 2018 - 2022 Memuii
Comments12
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
soldierofdefiance's avatar
Moc se mi líbí tvůj kreslící styl.
Podívám se na to, řeknu si, to přece není nic tak složitého. Ale pak si najednou uvědomím, kolik práce k tomu potřebuješ. Kolik tahůštětců, aby to bylo přesně barevně vyvážené a wow.
Opravdu tvoji práci moc obdivuji, ráda se dívám na tvoje díla c:
ArcticNomad's avatar
Awesome! Great perspective
SkollRage's avatar
Aiggy's avatar
Get a load of those antlers! :wow:
radawolf's avatar
fantastic work! :w00t:
and good luck with ur thesis :highfive:
MidnightW0l1f's avatar
Expl0's avatar
Are these creatures part of a fantasy universe? I want MORE
Memuii's avatar
All of these are part of DracoStryxMeow :3 
Ninuturu's avatar
Holy fluffyness
unseraphim's avatar
look at him, the big boy
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In