Deviation Actions

Melllin's avatar

Emily Wong from Mass Effect for XNALara V.:2.0

Published:
By
6K Views

Description

Emily Wong from Mass Effect 1 and 2 for XNALara

 

Requested by :icontaleeze:


Download (Mediafire): www.mediafire.com/download/iuy…
Downloads 50+ 
Mirror1 (SkyDrive): sdrv.ms/18N0RK2

 

V. 2.0: Repair models on request of :icondidpedoted:


If someone wanted to play as her, Face Code: 351.115.L9A.621.GAI.EFD.11G.456.G72.1N7.4G7.171

- I do not claim to be BioWare/EA Staff/Team.
- I do not claim rights to Mass Effect content.
- I do not profit from the project.
- All credit for the Mass Effect trademark, Mass Effect content, and any other content related to Mass Effect, is credited to BioWare/EA

___________________________________________________

Emily Wong z gier Mass Effect 1 I 2 dla XNALara

Zamówiony przez :icontaleeze:Ściąganie (Mediafire): www.mediafire.com/download/iuy…
Ściągnięto 50+
Mirror1 (SkyDrive): sdrv.ms/18N0RK2

 

V. 2.0: Naprawiłem model na życzenie :icondidpedoted:


Gdyby ktoś chciał zagrać jako ona, Kod Twarzy: 351.115.L9A.621.GAI.EFD.11G.456.G72.1N7.4G7.171


- Nie jestem częścią ekipy/pracowników BioWare/EA.
- Nie roszczę sobie praw do zawartości Mass Effect.
- Nie czerpię zysków z tego projektu
- Wszelkie prawa autorskie do znaków handlowych Mass Effect, elementów Mass Effect i wszelkich innych elementów związanych z Mass Effect są własnością BioWare/EA.

Image details
Image size
6000x2754px 12.02 MB
© 2013 - 2022 Melllin
Comments18
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
CharlesWS's avatar
(It's about time I got to see more of your work, sorry!)

You did great again, Emily looks lovely! :love: