Meerclar's avatar
DJ Sona
By Meerclar   |   Watch
18 4 303 (1 Today)
Published: March 17, 2015
© 2015 - 2019 Meerclar
A birthday card for my boyfriend ^^

Care to like it on Facebook?
DJ Sona
Image size
1736x2482px 1.63 MB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (4)
karbor's avatar
karbor|Student Digital Artist
Świetne kolorowanie! Wygląda trochę jak digital! (to komplement ;') )
Reply  ·  
Meerclar's avatar
Meerclar|Hobbyist Traditional Artist
Ah, dziękuję ^^
Reply  ·  
lichobaz's avatar
lichobaz|Hobbyist General Artist
Ciut puszysta Sona XD
Reply  ·  
Meerclar's avatar
Meerclar|Hobbyist Traditional Artist
Nom, bo to wersja chibi xD Ale może rzeczywiście przesadziłam odrobinę ^^'
Reply  ·  
©2019 DeviantArt
All Rights reserved