Shop Forum More Submit  Join Login
PNR: Zadanie 1: Anwar by matrioshkka PNR: Zadanie 1: Anwar by matrioshkka
te "bezguście" nawet nie mieści się w kadrze </3


:iconpora-na-rp:
:iconagnaartis:
Agnaartis Featured By Owner Apr 30, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Wygląda jakby uważała że Pączuś niegodny jej spojrzenia.
Reply
:iconvrws:
VRWS Featured By Owner Apr 29, 2015  Student
Bezguście w pomarańczowej szmatce! :V
Reply
:iconmatrioshkka:
matrioshkka Featured By Owner Apr 29, 2015
CIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections
Details

Submitted on
April 29, 2015
Image Size
2.4 MB
Resolution
3000×3000
Link
Thumb

Stats

Views
130
Favourites
8 (who?)
Comments
3
×