mat3jko's avatar

looking for any sign of life

377 75 15K (1 Today)
By mat3jko   |   
Published:
© 2009 - 2020 mat3jko
From the series:


The story: [eng]
Cut from the rest of the world, desperably looking for any sign of life, a human presence, and still not wanting to see the result of the destruction. The only one who got a second chance, a challenge to a new beginning. But the challenge never waits. The life never looks back. 7 days is more than enough to decide whether one will accept, or refuse their own fate.


Príbeh: [sk]
Paradox. Odrezaný od sveta, zúfalo hladajúc akýkoľvek náznak života, ľudskej prítomnosti a pritom netúži poznať výsledok tej hnusnej skazy. Jediný, čo dostal druhú šancu a výzvu na nový začiatok. Výzva však nečaká. Život sa neobzerá dozadu. Týždeň je viac ako dosť na to, aby sa rozhodol, či príjme alebo nepríjme vlastný osud.

Short story by LT :heart: thank you !


_

Special thanks to my ex-classmate Matus for playing a soldier and my workmate Roman for providing the military equipment.
Image size
590x900px 387.1 KB
Comments75
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
CaptainSupersmooth's avatar
CaptainSupersmoothHobbyist General Artist
love it
CaptainSupersmooth's avatar
CaptainSupersmoothHobbyist General Artist
welcome
katu01's avatar
katu01Professional General Artist
Amazing work :clap:
Riveripple's avatar
RiverippleHobbyist General Artist
Amazing series of work.
Riveripple's avatar
RiverippleHobbyist General Artist
NP :)
kombinat's avatar
kombinatHobbyist Photographer
:clap:
aquagurl83's avatar
aquagurl83Hobbyist Traditional Artist
very cool
mr-arkadin's avatar
mr-arkadin Writer
really good work i like it :)
ZombieFX's avatar
interesting ,...
Jra-Art's avatar
how did you do that!!!!!! wow i love it....share your secrets o wise one???!!!!pwezzz
mat3jko's avatar
thank you :-) my secrets? there are no secrects! :)
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In