masiani's avatar
Slavic Mythology -Rusalka
By masiani   |   Watch
138 9 5K (2 Today)
Published: July 4, 2013
© 2013 - 2019 masiani
Slavic Mythology - Rusalka drawing on paper inspiration G.Dore more - www.masianis.pl
Image size
1570x2031px 1.79 MB
IMAGE DETAILS
Software
Adobe Photoshop 7.0 CE
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (9)
masiani's avatar
Nie nawiązuję do rosyjskiej kultury słowiańskiej a do twórczości G.Dora cóz Rusałka jest postacią z polskiej mitologii słowiańskiej chyba że uważasz że istnieje tylko prawdziwa mitologia wschodnich słowian ? skąd pomysł że głowę odcięła ? może wyrwała? A linki nie działają
Reply  ·  
Luboyara's avatar
<font><font class="">Это дух утопленницы - девушка, которая утопилась. Славянская русалка могла увлечь на дно рыбака, защекотать до смерти, но не отсекать голову. Русалка не есть Юдифь... (( Нонсенс</font></font>
Reply  ·  
Luboyara's avatar
Вы незнакомы с культурой славянских предков! Ваши картинки к сожалению не соответствуют образам Русской Славянской культуры. Это еврейская тема из Ветхого Завета, отрубается голова Иона Крестителя. Невежество.
Reply  ·  
masiani's avatar
Nie nawiązuję do rosyjskiej kultury słowiańskiej a do twórczości G.Dora cóz Rusałka jest postacią z polskiej mitologii słowiańskiej chyba że uważasz że istnieje tylko prawdziwa mitologia wschodnich słowian ? skąd pomysł że głowę odcięła ? może wyrwała? A linki nie działają
Reply  ·  
crammagnum21's avatar
your art is amazing.. i like gustave dore as well and try to learn from his work but what you do is so awesome and seems like it was drawn by dore himself
Reply  ·  
masiani's avatar
about 4/5 days
Reply  ·  
Azifri's avatar
Azifri|Hobbyist General Artist
This is an amazing illustration!!!

How long does it take you to draw something like this? Once you have the idea.
Reply  ·  
NoNutritionalValue's avatar
This looks like it came from an old bible illustrations book I have.... cool
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved