marijeberting on DeviantArthttps://www.deviantart.com/marijeberting/art/Flower-Power-831001918marijeberting

Deviation Actions

marijeberting's avatar

Flower Power ...

Published:
9.1K Views

Description

Featured in FEATURES FRACTAL, 3D AND PHOTOGRAPY by AguraNata 3-3-2020
Featured in Vacances crocus by DDimitri16 24-2-2020
Featured in Showcase: Week 3 - February by BrankaArts 22-2-2020


Tweak of my  World of Wonder Birds by marijeberting which was a tweak of Julian Wysocki's 'Monday challenge - tweak of 14.08.2019 by Petr Baturin' www.facebook.com/photo.php?fbi…


Mandelbulb3Dv18{
g.....u1...i9...L/...IU..I/rfK1V.Z9wzymkr/fa57vDEqsTPodQfznHCALgzsFrz.uUW/wqm0zj
................................URDkSfy/Y02........Y.FE........EnAnAnAnQ5/2...wD
...Uz6/...../....M.1/....2.B....VA...2E4......1B7Xd6jjcD/........E0R3xckpr1....G
.FEnAnID12../2kAnAnAnAPpzoAnAnAnAHxjBnAnAnA1py1..........2X0/....y1...sD...../..
.w1...kDV8xKmEROeun0/UhMfUeVyYIlFsUpTtbDozWBEZj8XtH11AvNhugcyqtLHaQBtCeDIRx7jFVq
8unMbHd8vsicyaOtCcWUp7ejU.....orP.........UaNalD.2....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................k/fr0EL/....x/
.....CnAnz1.....7yzzUhfmVXkX....3/...M1.........S3.c4EC.USkyzzzzZ....g1.....SH5Y
..k7nyoPxhPEGdZmP2G7VvfpQ1..LAqzrKAo..kVzPADyX.E6ofhGxA0lz9...........k3I.kYjd2.
.6HNL1YPWzH.H0/bvOonz0...........Q/3.YnFP/..0PJWp1PuzyXPAI91pRxD..........E/LCWz
NDuA..k1gO0rNNujg1ecix1b/.A.MDS8h8MvzK./Gczi85C..k/sSurl0z197AMHbb6dz..WidcyB7sD
3E.3v9Nlf1..C3kcp/mkz.k/6w0G39uD.g9J1XXd8y1..w/9m..hSLzzc9k5g61.ouRxz5l08q4H....
...JLkOdA0......k6WUnR3......E.B9eMU......E9/h5O./......DAoV1e5......MBNaLhm....
..EJfRcTd/.........y3q/bee0k.1AkIJ3yATomwy5y3q/b..1AtIX9e/rN.QLMqJqQpsWOkR4.....
E....I.F/3......zzzzz1....../pKMuZaPb7JMiFqPh/........................k/........
..........UNaNaNaNaxz2.......EyD...........iSIsuFVfbzUf53iSIsutD................
................................................................................
.....................A.....3..../....wJEWB5K..UQk/EN1VLSu/kQ....................
.....MU/4............cAnAnAnAvzj.........z1.......Uwz........UyDnAnAnAnAny9.....
...../........0E........kz1........wz...........................................
................................2....E/...k.....T7pPo34RZB2.gZ4.U61.............
..........U/4MU/4MU.06.................Ug.A.......qG./.......m1k................
...yzoAnAnAnAHyDaNaNaNaNoz1.....................................................
..........................................E.....I....c....EHZtqNZ7rA.omG7NoI....
k/........................U/4MU/4M........UNaNaNaNK1.BnAnAnAn2zD........kzXNaNaN
aN4wz.........................................................................zD
........kz1.............................sz1........wzW0....3....6....2IPVdLOiR46
HJbQa/kAY/.......................Q..4MU/.6...........QNaNaNaXAzDsuFVf53iiyXC8Qxc
kBBxz.......OA/E......sFI.2.......U9./........pj...................wz...........
...................0./..........................................}
{Titel: Marije 2020-2-19 Flowers 3}
Image size
1920x1426px 3.34 MB
© 2020 - 2024 marijeberting
Comments84
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
aldenrtryry's avatar

What was your thought process behind