MargotShareaza's avatar

ACEO - Lady Snow

24 Favourites
13 Comments
460 Views
My patr of ACEO for :iconwhitetippedwaves:

I hope you like it! :D

inspiration: [link]
working: [link]
IMAGE DETAILS
Image size
394x557px 102.38 KB
Published:
Comments13
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
CrazyLadyDDC's avatar
Very nice! My favorite type of big cat!
Lelixiana's avatar
úúú, krásně chlupaté! :3
MargotShareaza's avatar
chvílemi jsem i chlupatě viděla :)
Lelixiana's avatar
tak tohle je vážně jedno z nejepších ACEÍ, co jsem kdy viděla! :O
deer-jol's avatar
Ootázka-co je to ACEO?:D
MargotShareaza's avatar
dovolím si tady dát odkaz na jednu spřátelenou dračici Dragartu :icondragarta: [link] a tam najdeš asi nejlepší popis co to přesně znamená :D já to takhle dobře nedovedu :D
deer-jol's avatar
QuaResurget's avatar
Wow this is really cool! Great Job
whitetippedwaves's avatar
This is absolutely stunning!! I love it. :heart:
MargotShareaza's avatar
thank you, I'm glad you like it :D
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In