10
80
2
Kid+Rob
2.1K Views|1 Today
© 2012 - 2019 marendins
Done this summer for Deja Blue's Superhero BL Anthology. On-line orders are now open, more information can be found here!:

[link] [link] [link] [link] [link] [link]

Had lots of fun with this ^^
Image size
2551x3579px 469.43 KB
IMAGE DETAILS
Software
Adobe Photoshop CS4 Macintosh
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (10)
RelwarcTheMighty's avatar
Lol, Robin never stood a chance!
Reply  ·  
FrankandJoe3's avatar
FrankandJoe3|Hobbyist Traditional Artist
Robin's expression is so cute!!
Reply  ·  
marendins's avatar
Thank you! ^^
Reply  ·  
Mintonia's avatar
Mintonia|Professional Digital Artist
Aquest dibuix és una passada. I que consti que no ho dic perquè siguin la meva parella preferida de Young Justice. M'encanta el blauet que accentua les ombres sobre els personatges.
Reply  ·  
marendins's avatar
Per mi que potser necessita una mica més d'estona per acabar de pulir coses, però bé ^^'
M'alegra saber que no vaig destrossar la parella XDD
Reply  ·  
maielbertz's avatar
maielbertz|Hobbyist Digital Artist
me encanta la escena y cómo has trabajado las expresiones de las caras :)
Reply  ·  
marendins's avatar
Gracias! No se me dan muy bien las escenas romanticonas, pero se hizo lo que se pudo XD
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved