Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant MJ CruzFemale/Philippines Recent Activity
Deviant for 14 Years
Needs Core Membership
Statistics 30 Deviations 223 Comments 6,899 Pageviews
×

Newest Deviations

Iwan by mareike Iwan :iconmareike:mareike 0 0 Tanaw by mareike Tanaw :iconmareike:mareike 0 2 M+J by mareike M+J :iconmareike:mareike 0 2 MGLMS Brochure - Outside by mareike MGLMS Brochure - Outside :iconmareike:mareike 0 2 MGLMS Brochure - Inside by mareike MGLMS Brochure - Inside :iconmareike:mareike 0 2 MGLMS Poster - Version 5.0 by mareike MGLMS Poster - Version 5.0 :iconmareike:mareike 0 6 MGLMS Poster - Version 4.0 by mareike MGLMS Poster - Version 4.0 :iconmareike:mareike 0 0 MGLMS Poster - Version 3.0 by mareike MGLMS Poster - Version 3.0 :iconmareike:mareike 0 3 MGLMS Poster - Version 2.0 by mareike MGLMS Poster - Version 2.0 :iconmareike:mareike 0 0 MGLMS Poster - Version 1.0 by mareike MGLMS Poster - Version 1.0 :iconmareike:mareike 0 0 Tabulas 3.0 - Fortitude by mareike Tabulas 3.0 - Fortitude :iconmareike:mareike 1 0 Tabulas 2.0 - Reckless Beat by mareike Tabulas 2.0 - Reckless Beat :iconmareike:mareike 0 2 Tabulas 1.0 - Soleil d'Or by mareike Tabulas 1.0 - Soleil d'Or :iconmareike:mareike 0 0 Ako by mareike Ako :iconmareike:mareike 0 0
Literature
Midnight
Your voice floats across the darkened room,
Your cries cutting through the silence
Yet nobody heeds your call
Your shadow fleets across the moonlit floor,
You look to the sky; the clouds obscure the light
And nobody sees you fall
When will they see you?
When will they hear?
When will they realize
How you really feel?

Your eyes wander; caught in a trance,
In a moment, a memory of a fading dance
When will they see you?
When will they hear?
When will they realize
You belong here, too

A melody drifts into nothingness,
The song of your soul left unheard
When will they see you?
When will they hear?
When will they realize
You belong here, too

And a glass shatters in the darkness;
Crimson pools beneath the sheets
Where hopes and dreams lay scattered
Waiting for a chance...
To be seen.
To be heard.
But it never came.
:iconmareike:mareike
:iconmareike:mareike 0 0
Literature
Timawa
Lakad ka ng lakad, ulo mo'y palinga-linga. Saan ka nga ba tutungo't para kang nawawala? Paikot-ikot, hindi ka na naalis sa kinaroroonan mo. At ang mga mata mo'y namumugto na.
Sa iyong pagmumunimuni, naisip mo ang iyong pinagmulan. Pero... Saan ka nga ba nanggaling? At... Sino ka? Ano ang iyong pangalan?
Pangalan. Kumunot ang iyong noo. Pangalan? Hindi mo maalala ang iyong pangalan. Meron ka nga ba noon? O isa ka pa rin sa mga milyun-milyong taong walang sariling identidad at sumusunod lamang kung saan itulak ng rumaragasang agos ng karagatan ng panahon?
Umikot ka at nagsimulang lumakad muli, bagamat bahagyang nawawalan ng balanse habang ang bawat nakakasalubong mo ay binabangga ka na tila ba hindi ka nila nakikita. Oo nga't wala kang alam, hindi mo batid kung saan ka patutungo, ngunit kailangan bang hadlangan nila ang iyong pagbalikwas? Ang iyong pagsuong sa alon?
Hinaplos mo ang iyong mukha, dinama ang lagkit na naramdaman mo rito. Tumingin ka sa iyong mga daliri at... Dugo! Ang mukha
:iconmareike:mareike
:iconmareike:mareike 0 0

Random Favourites

Ada Wong for REF by Ambrellich Ada Wong for REF :iconambrellich:Ambrellich 302 36 Ada Wong by scorpionblaze by iceogre Ada Wong by scorpionblaze :iconiceogre:iceogre 269 59 Ada Wong by LMJWorks Ada Wong :iconlmjworks:LMJWorks 2,754 197 Old Flame - Ada Wong by lilylighting Old Flame - Ada Wong :iconlilylighting:lilylighting 193 67 fatigued moth by purplinkatie fatigued moth :iconpurplinkatie:purplinkatie 2 2 Ada by DW3Girl Ada :icondw3girl:DW3Girl 1,295 170 Resident Evil 4: Leon by starxade Resident Evil 4: Leon :iconstarxade:starxade 2,934 406 Leon from 'Resident Evil 4' by DW3Girl Leon from 'Resident Evil 4' :icondw3girl:DW3Girl 2,916 654 RE4: 10K hits by 2beats RE4: 10K hits :icon2beats:2beats 723 93 Ada Wong - Resident Evil by Petite-Madame Ada Wong - Resident Evil :iconpetite-madame:Petite-Madame 2,207 517 Ada Wong exploring the village by Wernest Ada Wong exploring the village :iconwernest:Wernest 33 8 Leon K. by Petite-Madame Leon K. :iconpetite-madame:Petite-Madame 1,543 554 ...Whats the Mission Leon by Sugarbunni ...Whats the Mission Leon :iconsugarbunni:Sugarbunni 231 41 KHR: Chrome by vianii KHR: Chrome :iconvianii:vianii 358 46 Kufufufu... by miho-nyc Kufufufu... :iconmiho-nyc:miho-nyc 2,538 257 Dreams Take Flight by mj23 Dreams Take Flight :iconmj23:mj23 2 9

Activity


deviantID

mareike
MJ Cruz
Philippines
Favourite genre of music: rock, pop rock, pop soul, baroque pop, alternative
Personal Quote: ...
Interests
  • Eating: blueberry cheesecake, caramel cheesecake ice cream
  • Drinking: lemon green tea
*roll tumbleweed*

Comments


Add a Comment:
 
:iconsainoxo:
sainoxo Featured By Owner Mar 8, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thank you for the watch!:) (Smile) 
Reply
:iconninjayuffie16:
NinjaYuffie16 Featured By Owner Jan 8, 2013  Hobbyist General Artist
Thanks for the favorite!
Reply
:iconada-hime:
Ada-hime Featured By Owner Nov 27, 2012
:iconeufrosis::iconkokorox::iconeufrosis::iconkokorox::iconeufrosis:
:iconeufrosis::icondsfav1plz::icondsfav2plz::icondsfav3plz::iconeufrosis:
:iconeufrosis::iconkokorox::iconeufrosis::iconkokorox::iconeufrosis:
Reply
:icongiannisxd55:
GiannisXD55 Featured By Owner Nov 14, 2012   Digital Artist
thx for fave :D
Reply
:iconthemorganizer:
TheMorganizer Featured By Owner Nov 14, 2012  Hobbyist General Artist
Eyy! Thanks for the fave.
Reply
:icondarkshaunz3d:
Darkshaunz3D Featured By Owner Nov 13, 2012  Hobbyist Digital Artist
Hi there, thank you for the fave! :D
Reply
:iconada-hime:
Ada-hime Featured By Owner Nov 13, 2012
:iconhellobear1plz::iconhellobear3plz::iconhellobear4plz:
:iconflowerthnxplz::iconmeowkittythanksplz::iconflowerheartplz:
:iconpinkbow4plz::iconpinkbow2plz::iconpinkbow3plz:
Reply
:iconliving-end:
living-end Featured By Owner Nov 8, 2012
Thanks for liking the Leon/Ada icons. :heart:
Reply
:icontetsuok9999:
tetsuok9999 Featured By Owner Oct 17, 2012  Hobbyist Digital Artist
Thank you for the watch!!:woohoo:
Reply
:iconmareike:
mareike Featured By Owner Oct 31, 2012
You're welcome!
Reply
Add a Comment: