Deviation Actions

MandelCr8tor's avatar

Galactic Spinning Top

Published:
By
2K Views
Still working with my parameters from "The Abyss"
can't get enough of it.

Thanks for all the comments and views

Mandelbulb3Dv17{
V....6L...UC0...I....2U...UhLO9qjFCvzgE/M.C3Ou1ET3Z85KfjmyHkLSiXhguezusHsqqKK2/E
.................................z7dlgMvvz1........A./.................U9/2.....
................/Mk5/....6U55...60...2E4.....2Rur0G8HgqD/..6SJ4EB.O80dkpXm1.Hf4G
y.EnAnQD12../..........wz................................2.u1....y1...sD...../..
.wHnAnQDsC2s.d9BXxX69aslTIlMzE03tTVGkUjj38hF8UAylwXzyJ1PZay9z8VIn0ALcfqDomZrEJqw
WxH/ODckVdlMzy3qP8gGwTnj......IV.................2....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD....z.lRp9.grJj.EVLx0.DSp9.YtJj.kcLx0.hSp9......I....2..
.....orDZz1.......kz.wzzzv....6.U....61...kC....m....c3....F....8/...Ynm....SH5g
..kZB8YL8yzlcisz0tZWzTAe9eA.oc..zzzz...MarH7iXyD.oa4dabdnz1..........22/8.kzzzD.
I.cXcESLfz9.M4n5/A7yz...........3Ak6rz0T81..3v75.vmszanW/6bdv8xjSZtbO5T3..Q60c..
yYHA.2D8YqFpt/zDtodIWOor/z9..........Al2xwDl99B700........EU.........2s1KGS.G2xj
1QV0zDsIb./UkndRjg/pz06wQOr9PExD.etwMy5pQ.A...8cU0.E./2.zz/cU08../2E.szDU08c..2E
./EzT/8cU0.E./2.Qs5cU08../2E..bTU08c..2E./.ly/8cU0.E./2.Mw5cU08../2E.kqTU08c..2E
./.kz/8cU0.E./2....cU08.zz/cU08.yz1cU08.xz3cU08..IXBnQHAic4Qb/UGER2.g3aPYtWOkR4.
E6..2E....E.....I....U.....FZBqP1JbMZZYFH/UQ..........................U1C....6..
..........kAnAnAnAnqzoAnAnAnAXyD........5.gaNaNaNaNizeNaNaNaNavDnAnAnAnA1z1.....
...wzg53iSIsuFtD................................................................
.....................2.....3....7....A5QcJaQZZYFH/..............................
.sU1.sk1DwU..........AnAnAnAnYzDBnAnAnAn..INaNaNaNi5.TMaNaNaNavjQaNaNaNaty1.....
...wz.........zD........kz1.............................kz1........wz...........
................................/....E/....0....2JqMjBIRWJKG4B3.h/..............
............Cs....U.............nAnAnAnAbzHnAnAnAnAuz........Q.knAnAnAnA1zvAnAnA
nAnkz.........xD........kznSIsuFVf5Zz.........zD...................wz.........zD
..........UaNaNaNaNiz..............Lenord.E.....I....U....EI1Z5P7NoI.oKG4B3.H/UF
H/....................U1C....6............kAnAnAnAnsz.........zD................
........................I.A........................................sz0........yD
OaNaNaNa7z1................LenordTerraCr8tor............}
Image details
Image size
3535x5200px 6.53 MB
© 2012 - 2022 MandelCr8tor
Comments16
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
bluedragoneye's avatar
wow the feel and look of lquid metal