mandalamker's avatar

there is an escape

By mandalamker
6 Favourites
3 Comments
189 Views
No Escape by =DsyneGrafix

Mandelbulb3Dv17{
U.....Y/...g2...ET...2E...EuEUKZNVfA.bSn424.Or0EZDi5Y.TklzXaIPtVLaW3.zIugDY1I31k
................................d09gPgH.5.2........Y./..................C/2.....
.................M.0/....6.u7...k4....E......ki.LPOLbtnD/.U0RC4E...m/dkpXm1....U
./k/fzDD12../2.........../.................................u1....y1...sD...../..
.wX0LD0DtkPJtHbsawXRHFkE3GeEzMHm5ruaWRpDv/2oooYWLxPeTTAW7ceEzcmGixr9XfkjJ9yBMD3q
/xP5H.gTa5OJzC.chUAchBoD......I2A.............kD.2....sD.2kz....................
.............ckpXm1...sD....zUKRe4.0qdO.cObe/UoRe4.urdO.6Wbe/UGSe4U0RC4Ei.......
................w0kz...E./rP.ED.I/...M5...kV....S....27....9....l....2HB..Ud/L46
eM3Lx/aZc1.M6/1EqxNo.tuZc0U.0Amzzrhe8.65lLL/RfuD.yKq9yblA.2Ul7wGqPYwz.U.8..Xo/2.
Mo0FIhT67.24hE2Jv5G0./..........NEW0.EmPT1kj.u68YrpuzYO3VqZrgjzD..........E.lckz
uUXA.6TWD7yHGpzD..........EdmeZpwzPpzKEA8oDU.06.uaKaZ6Aeiz1x58nQJ6TnzcSRpBK.iAwj
/6V0z5FAZ............oklrlkCx9yjW9wTJHz2Vz1..o5QA/EMRB3.rlkYeJ2.Sl2D.IJ4Uqei.s1E
1/.faMvEo/.Z8Z4.j61aVt8.O./5.sEEC34H.s0Bh.E79ZLf./kJgt1.JgZHvN4.pUoD.AzOwesQ.UfZ
40E7s3cSl0.JDp4....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.pA5RVRKOjtKNa7LMotWGER2.ic4Qb/kL
E....A.....6....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
...................wz...........aNaNaNaNiz1.....................................
................................................................................
..........................kzzzzz......UEjVLHV/rI4x4PY/kPr/......................
.Q..02E.4....6.................E........Uz1........wz.........zD........UzvSIsuF
Vf5Zz...........b210gmVKIzXyyd4joB7ezoAnAnAnAnyD........kz1.....................
................................/....E/...k0....BJaPbJaQ6Z5QZ75.................
........................0...............6.2........wz.........zD........Uz1.....
...uz0....................k7lU.fQc3pzcjTel9RHWuDBnAnAnAngz1........wz.........zD
............................................}
IMAGE DETAILS
Image size
1600x1200px 665.5 KB
Published:
© 2011 - 2020 mandalamker
Comments3
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
skyzyk's avatar
Love the colors. Nice structure.
DsyneGrafix's avatar