Shop Forum More Submit  Join Login
Data Tree by Makintosh91 Data Tree by Makintosh91
Original Size: 245x345mm

- - - -
Our world is shrinking - technology destroying creativity, dreams, hope and people who think differently, who try to put a smile into friends faces... who try to change, just a little bit, this dull and gray world. But still and still they are failing.
Art becomes profession, not the way of thinking. We slowly turns into machines - thoughts into bytes, lives into data. Soon only storage trees will be our world - big, but still so small...

- - - -
Nasz świat się kurczy - technologia niszczy kreatywność, marzenia, nadzieję i ludzi którzy myślą inaczej, którzy próbują starają się wywołać uśmiech na twarzach przyjaciół... którzy próbują zmienić, tylko trochę, ten nudny i szary świat. Jednak wciąż i wciąż przegrywają.
Sztuka stała się profesją, nie sposobem myślenia. Powoli zamieniamy się w maszyny - myśli w bajty, życia w dane. Wkrótce tylko "drzewa przechowujące pamięć" będą naszym światem - wielkim, jednakże bardzo małym...


:icondonotuseplz::iconmyartplz:§ Project & Idea © Makintosh!
§ Design, Art & Sketch © Makintosh!
§ 2012 © All Rights Reserved.
:iconphronemophobiaa:
Phronemophobiaa Featured By Owner Dec 24, 2012  Professional Traditional Artist
hm, inspirujące :)
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
December 20, 2012
Image Size
7.4 MB
Resolution
2923×2497
Link
Thumb

Stats

Views
435
Favourites
19 (who?)
Comments
1

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.